Sammendrag | Formering hos planter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 3492
 • PDF

Sammendrag | Formering hos planter

Sammendrag av kapittel 7: formering hos planter i Cappelen Damms Biologi bok fra 2007, Bios 1.

Sammendraget er skrevet på nynorsk og inneholder blant annet utviklingen av plantelivet, kjønna og ukjønna formering av planter, alger, moser og pollinering.

Innhold

7.1 Korleis plantelivet har utvikla seg – frå protistar til plantar
Planteriket

7.2 Formeiring hos plantar – kjønna eller ukjønna formeiring

7.3 Generasjonsveksling hos plantar

7.4 Algar
Formeiring hos algar

7.5 mosar
Formeiring hos mose

7.6 Karsporeplantar
Formeiring hos karsporeplantar

7.7 Frøplantar
Formeiring hos frøplantar
Pollinering og befrukting
Tilpassingar til pollinering
Tilpassingar til spreiing

7.7 Sporeplanta dominera hos landplantene

Utdrag

Korleis plantelivet har utvikla seg – frå protistar til plantar:
- Dei første formane for liv var mykje enklare enn livsformane hos dei fleste organismane i dag, det kan vi sjå ut ifrå fossil.
- Dei første organismane kan ha vorte til i vatn, eller på gamle havstrender der kombinasjonen av tidevatn og berggrunn med næringsstoff var god.
- Dei første organismane var eincella i over 2 milliardar år, for ca. 600 milliardar år sidan reknar vi med at det starta å utvikle seg fleircella organismar i vatn.
- Overgangen frå vatn til land reknar vi med skjedde for 1,2 milliardar år sidan, første sikkert daterte fossilet av plantar og sopp er 460 milliardar år gamle... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Formering hos planter

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 09.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Greit og oversiktelig, hjelper mye!