Sammendrag | De folkevalgte og velferdsstaten

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 9
  • 2898
  • PDF

Sammendrag | De folkevalgte og velferdsstaten

Samandrag av kapittel 9 -Dei folkevalde og kapittel 10 – Den norske velferdsstaten. Kapitlene er fra læreboken Fokus i Samfunnsfag.

Sammendraget er utfyldende og oversiktlig og gjennomgår blant annet stortinget, regjeringen, lokalstyre, politikk og mål for velferdsstaten samt framtida til velferdsstaten.

Lærers kommentar

Godt jobba!

Utdrag

Stortinget – Noregs nasjonalforsamling
Stortinget, Noregs nasjonalforsamling har 169 representantar. Talet på representantar for kvart fylke varierer ut i frå fordelinga av røyster i det enkelte fylke.

På Stortinget, blir dei 169 representantane organiserte inn i partigrupper. Det vil seie at for eksempel Arbeidarpartiet samlar alle sine representantar frå heile Stortinget. Her blir dei einige om for eksempel korleis dei skal stille seg til dei forskjellige sakene som skal opp til behandling. Det blir vald ein leiar for partigruppa som blir kalla parlamentarisk leiar... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | De folkevalgte og velferdsstaten

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.