Sammendrag av Entalpi og Entropi - Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 1
  • 245
  • PDF

Sammendrag av Entalpi og Entropi - Kjemi

Dette er kun et sammendrag rundt begrepene entropi og entalpi i Kjemi 1 Vg2, men det gir en god oversikt som vil hjelpe på diverse vurderingssituasjoner.

Innhold

Entalpi og Entropi:

Utdrag

Entalpien H i et stoff kan vi si er vameenergiinnholdet is stoffet – den maksimale varmen et stoff kan avgi i en kjemisk reaksjon.
Entalpiendringen (ΔH) i kjemiske reaksjoner forteller oss hvor mye varme som blir utvekslet mellom systemet og omgivelsene.
• ΔH=Hprodukter – Hutgangsstoffer... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Entalpi og Entropi - Kjemi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.