Sammendrag | DNA er arvestoffet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 934
 • PDF

Sammendrag | DNA er arvestoffet

Sammendrag av kapittel 5: DNA er arvestoffet, i læreboken Bios2.

Sammendraget tar for seg alle delkapitlene og inneholder forklarende bilder og illustrasjoner. Sammendraget kommer blant annet inn på DNA som arvestoff og dens struktur, replikasjon, mitose og meiose samt transkripsjon.

Innhold

5.1 De fleste organismer har dna som arvestoff
5.2 Strukturn i DNA-et
5.3 DNA- replikasjon (kopiering)
5.4 Kjernedeling(celledeling) mitose og meiose
5.5 Fra DNA til RNA – transkripsjon

Utdrag

5.1 DE FLESTE ORGANISMER HAR DNA SOM ARVESTOFF

- de fleste organismer har DNA som arvestoff.
- DNA = DEOKSIRIBONUKLEINSYRE.
- RNA er en annen Nukleinsyre(ribonukleinsyre).
- Prokaryote organismer mangler cellekjerne og DNAet finnes som et ringformet kromosom.
- Eukaryote organismer har det meste av arvestoffet sitt i kromosomer i kjernen.


5.2 STRUKTURN I DNA-et
- Strukturen ble beskrevet av Watson and Crick i 1953.
- DNA ser ut som en vridd stige, kalles en dobbeltspiral(=Dobbel Heliks)
- Sidene i ”stigen” består av sukker og fosfat.
- Hvert ”trinn” består av to nitrogenbaser, vi har fire forskjellige (A,T,C,G)
- DNA er bygd opp av Nukleotider= sukker + fosfat + base.
- Basen : A, T, C, G
- Sukkeret i DNA: Deoksyribose.
- Sukkeret i RNA: Ribose.
- Fosfat: Likt det som finnes i ATP.
- Basen er koblet på sukkeret.


Basene:
A – Adenin
T – Tyamin
C – Cytosin
G – Guanin
U – Urasil

A og T – er komplimentere (dobbel binding)
C og G – er komplimentere (trippel binding)

5.3 DNA- replikasjon (kopiering)

- DNA må kopieres før celledeling
- Prosessen kalles replikasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | DNA er arvestoffet

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 19.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  nice, hjalp meg veeeeldig!!!!
 • 14.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaa:)
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra, jeg likte den!!