Sammendrag av Boka "Sosiologi og Sosialantropologi"

Se flere anmeldelser 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 (11 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Sosiologi og sosialantropologi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

67

Antall ord

24954

Filformat

Word2007

Sammendrag av Boka "Sosiologi og Sosialantropologi"

Sammendrag fra hele boka "sosiologi og sosialantropologi" Vg3 på ca 60 sider. Ypperlig om man skal opp som privatist. Opgaven gjennomgår kapittel 1 til 8 og handler f.eks. om hva et samfunn er, hva en sosialiseringsprosess er osv.

Innhold
Kap.1- Individ og samfunn
HVA ER ET SAMFUNN:
SOSIALISERINGSPROSESSEN
Barnehage og skole
Maslows behovs pyramide
Hvem har makt?

Kap.2- Kommunikasjon og massemedier
Personlig kommunikasjon og massekommunikasjon
Blir vi ikke mer like hverandre?
Kap.3- Avvik og kriminalitet
AVVIK OG KRIMINALLITET
Moralsk- juridisk modellen
Sykdomsmodellen
Kap.4- Arbeid og produksjon
Kap.5- Kulturforståelse
Kap.6- Fordeling av goder
Kap.7- Sosial ulikhetlagdeling og klasser
Kap.8- Metode (begreper)

Utdrag
"SOSIALISERING OG NORMER:
Samling av individer som over tid lever i en form for felleskap innenfor et nærmere geografisk område. Skole eller bedrift kan betraktes som et samfunn.

Grunnleggende prosesser: hvert eneste år dør og flytter flere hundre mennesker, men igjen fødes det hvert år rundt 60 000 mennesker. Nye medlemmer må tilpasse seg kulturen og bli selvstendige. Dette skjer igjennom sosialiseringen. F. eks skolen og familien.

Hva må et samfunn gjøre? De må produsere eller skaffe til veie de varene og tjenestene som innbyggerne trenger. Som mat og klær (materielle behov) og undervisning og helsetilbud (ikke-materielle behov).

De politiske myndighetene i Norge er med på å bestemme dette, men sammen kan vi også være med på valg av fordelingen av medlemskap i organisasjoner. Politi, domstoler og fengselsvesen forebygger lovbrudd og dømmer straffer. IKKE BRYT LOVENE."... [Les mer nå]