Sammendrag av kapittel 1-4 i "Samfunnsfag"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 11
  • 3563
  • Word2007

Sammendrag av kapittel 1-4 i "Samfunnsfag"

Notat jeg skrev til prøven i samfunnsfag. Vi hadde kapittel 1,2,3 og 4 i Samfunnsfagboken "Samfunnsfag" og er gitt ut av Fokus.
Notatene innebærer det meste og det viktigeste stoffet fra kapittelene.

Innhold

Kapittel 1; Du - og dei andre
Kapittel 2: Samfunnet – når menneske søkjer saman
Kapittel 3: Norsk mangfald
Kapittel 4: Noreg møter verda

Utdrag

Kapittel 1; Du - og dei andre
Unik – ingen andre er heilt lik deg
Identitet / Personleg identitet – gjer oss ulike andre. Viser kven ein er som person
Gruppeidentitet – når ei gruppe menneske har viktige fellestrekk på eit område: kjønn, yrke…
Kva skapar identitet?
- Oppseding og oppvekstmiljø
- Religion
- Menneske du har vakse opp saman med
- Personlege interesser
Vi er alle med i grupper: familien, vennegjeng, skule, verdssamfunn
Personlege identiteskart – alle har det. På ein måte vennegjengen din. Har fleire ”bita” å bygge av enn i gamle dage.
Identitetsfellesskap – legg vekt på likskap innetter og skulnad utetter. ”Vi” i gruppa er like, ”dei andre” er så ulike at dei fell utan for gruppa. ”Vi frå Bremanger” og ”Vi 95’ara eller russa”... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kapittel 1-4 i "Samfunnsfag"

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.