Samfunnsvitenskapelig metode | Prosjektoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Samfunnsvitenskapelig metode | Prosjektoppgave

Denne prosjektoppgaven i sosiologi beskriver hvordan man kan bruke en samfunnsvitenskapelig metode til å undersøke påstanden om at flesteparten av unge mennesker i aldersgruppen 16-18 år trener på jevnlig basis.
Metoden beskriver også bakgrunnen for at denne påstanden er sann.

I prosjektoppgaven blir det brukt en kvantitativ metode, i form av et spørreskjema, for å beskrive treningtendensen blant de unge.

Innhold

Innledning
Valg av metode
Analyse og drøfting av data
Feilkilder
Konklusjon
Kildeliste
Vedlegg

Utdrag

Innledning
Jeg har lenge lurt på hvorfor trening er så trendy blant dagens ungdom. De fleste ungdommer er nå medlem på treningssenter og mange driver med idrett i tillegg. Sosiale medier er fylt med bilder av mennesker med det som blir sett på som «drømmekroppen». Mange følger brukere der det blir lagt ut såkalt «treningsinspirasjon» - bilder av tynne og veltrente menn og kvinner, sunn mat og tips til trening. Jeg lurer på hvorfor vi er så opptatte av å trene. Vil vi være i god form, trener vi for å få den «perfekte» veltrente kroppen eller bare trener vi fordi alle andre gjør det? Eller er det fordi vi føler at vi må?
Det er helt klart at det er et press i samfunnet vårt. Det ligger litt i den sunne fornuften at man bør være i en viss form og at man bør ha god helse. Så klart er det bra at mange er opptatte av dette, men kan det bli for mye?
I denne oppgaven skal jeg derfor prøve å finne ut av hvorfor dagens ungdom er så opptatte av å trene.

Valg av metode
Jeg valgte å bruke en kvantitativ metode og gjennomførte en spørreundersøkelse. For å få et svar på problemstillingen min trengte jeg ikke så spesifikke og grundige svar, men heller svar fra en større mengde med mennesker.

Spørreundersøkelsen ble utført elektronisk gjennom nettsiden «SurveyMonkey». Den ble gjennomført i løpet av en uke (22-29 mars), men stort sett alle svarene kom inn 22. mars 2017. I alt besvarte 32 stykker undersøkelsen, 21 jenter og 11 gutter i aldersgruppen 16-18 år.

Analyse og drøfting
Alle som besvarte undersøkelsen svarte at de trener, enten egen idrett, utenfor idrett eller begge deler. Det har vært en stor vekst av treningssentre de siste årene og fokuset på trening i samfunnet er stort. Googler man «trening» kommer det opp at det er omtrent 45 900 000 treff på ordet... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsvitenskapelig metode | Prosjektoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.