Samfunnsøkonomi: Økonomisk vekst i verden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 6
 • 3
 • 1403
 • PDF

Samfunnsøkonomi: Økonomisk vekst i verden

Samfunnsøkonomi: Kapittel om økonomisk vekst. Oppgaven drøfter hvordan man kan ha en sterk økonomisk vekst i en verden med begrensede ressurser.

Oppgaven inneholder:
- Definisjon av begreper
- Hva skal til for å oppnå økonomisk vekst?
- Hvorfor ønsker man økonomisk vekst?
- Drøfting av fornybare vs. ikke-fornybare ressurser
- Ressursbruk, bærekraftig utvikling
- Konsekvenser av økonomisk vekst
- Ulike meninger: Bellona og de borgerlige politiske partiene

Lærers kommentar

Tilbakemelding fra lærer: 6+, eleven har med momentene som oppgaven krever. Tilbakemelding gitt muntlig.

Utdrag

Hvordan kan vi fortsatt ha sterk økonomisk vekst i en verden med begrensede ressurser?

I denne teksten skal jeg ta for meg problemstillingen: Hvordan kan vi ha sterk økonomisk vekst i en verden med begrensede ressurser? Jeg skal definere noen begreper, deretter se på hva som må til for å få økonomisk vekst og til slutt sette fornybare og begrensede ressurser opp mot hverandre.

Økonomisk vekst er «Den prosentvise veksten i bruttonasjonalproduktet, korrigert for eventuelle prisendringer.» Samfunnsøkonomi 2, side 89. Bruttonasjonalprodukt vil si verdiskapning i løpet av et år. En ressurs er «En forekomst i naturen som mennesker har teknologi og økonomi til å utnytte og som kan dekke menneskelige behov.» Senit (naturfagsbok vg1)... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsøkonomi: Økonomisk vekst i verden

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 19.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp masse til egen oppgaveskriving
 • 08.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg masse! tuuuusen takk
 • 29.04.2014
  Driiitbra oppgave dette altså
 • 07.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  takk! hjalp massemasse