Samfunnsøkonomi: notater om velferdsstaten

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 1017
  • PDF

Sammendrag: Samfunnsøkonomi: notater om velferdsstaten

Oppgaven er notater til kapittel 11 om Velferdsstaten, i boken Pareto 2 utgitt på forlaget Cappelen Damm. Notaterne kommer blant annet inn på markedssvikt, produksjon og kollektive goder, monopoler og velferdspolitikk.

Studienetts kommentar

Det er noen fine notater, som er litt overblikksaktige.

Innhold

HVORFOR HAR VI EN STOR OFFENTLIG SEKTOR I NORGE?
EKSEMPEL PÅ MARKEDSSVIKT:
a)Mangel på produksjon av kollektive goder
b) Framvekst av monopoler og konkurranseregulerende avtaler
c) Eksterne virkninger
d) Underutnyttelse av produksjonsfaktorene
2) UAKSEPTABEL INNTEKTSFORDELING
a) Progressiv inntektsskatt
b) Oppbygging av velferdsstaten
UTFORDRINGER I VELFERDSPOLITIKKEN
a) Befolkningsutvikling
b) Pensjonsreformen
c) Høyere kostnadsvekst i tjenesteproduksjon
d) Arbeidstilbudet (tilbud av arbeidskraft)

Utdrag

Kap 11. Fortsettelse…

HVORFOR HAR VI EN STOR OFFENTLIG SEKTOR I NORGE?

1) Markedssvikt – markedsmekanismen kommer ikke alltid fram til den beste måten å bruke ressursene på (eks. forurensing)
2) Uakseptabel inntektsfordeling og store sosiale forskjeller

EKSEMPEL PÅ MARKEDSSVIKT:
a)Mangel på produksjon av kollektive goder
• Kjennetegn på et kollektivt gode er at det ikke er grensekostnader forbundet med å tilby godet til flere enn de som allerede har nytte av det, dvs. det koster ikke mer om flere får nytte av godet. (Eks. gatelys, politipatruljering, utsending av radiosignal…)
... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsøkonomi: notater om velferdsstaten

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.