Samfunnsøkonomi | Inflasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 5
  • 5
  • 2162
  • PDF

Samfunnsøkonomi | Inflasjon

I denne oppgaven skal jeg ta for meg hva inflasjon er og hvordan den måles. Deretter skal jeg forklare hvordan den påvirker samfunnet, både positivt og negativt og hvilke kanaler renta kan virke gjennom for å påvirke inflasjonen. Tilslutt skal jeg ta for meg hva Norges bank er, deres oppgaver og hva målet deres er når de senker renta.

Innhold

Ekstraoppgave I samfunnsøkonomi
Inflasjon
Hvordan måle inflasjon?
Hvordan påvirker inflasjonen et samfunn?
Ulemper ved inflasjon
Fordeler ved inflasjon
De ulike kanalene renta kan virke gjennom for å påvirke inflasjonen
Norges bank
Kilder

Utdrag

Inflasjon er en vedvarende vekst i det generelle prisnivået for varer og tjenester, og er det samme som et fall i verdien av penger. Dette vil si at man får mindre varer enn før for en viss pengesum. For å regne ut inflasjonen ser man på veksten i konsumprisindeksen. Hvis konsumprisindeksen stiger fra en måleperiode til en annen, defineres dette som inflasjon.
Det fins flere inflasjonstyper, alt avhengig av hvor stor inflasjonsgraden er... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsøkonomi | Inflasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.