Samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Privatist All
 • Historie
 • 5
 • 8
 • 4071
 • PDF

Samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500

Dette er en oppgave i Historie som fokuserer på samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500. Oppgaven tar i tillegg for seg en rekke kompetansemål i forbindelse med middelalderen og den industrielle revolusjon, og svarer på følgende spørsmål:

Gi en oversikt av samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500.
Gjør rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800, og beskriv noen av virkningene den fikk for sosiale forhold i denne perioden.
Gjør rede for hvordan opplysningstidens ideer påvirket samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet.
Gi eksempler på hvordan utstillinger og minnedager har betydning for nåtiden.
Gjør rede for hovedtrekkene ved den industrielle revolusjon.

Lærers kommentar

Dette er et meget bra svar! Du gjør fint rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge i den aktuelle tidsperioden.

Utdrag

Oppgave 2.1
Gi en oversikt av samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500.

På 700-tallet var Norge enda en løs samling av høvdingstammer der storfamilien var den viktigste sosiale enheten. Gaver ble gitt for å vedlikeholde og skape vennskap mellom slekter, og forbrytelser mot en i slekta ble sett på som en krenkelse av hele ætten.
Å dra i viking betydde å dra ut å plyndre de som vikingene så på som svakere enn seg selv, men de kunne også gjøre med handel med dem som ga for mye motstand. Dette gjorde at Norge fikk inn rikdommer. Vikingene tok også med seg treller tilbake til Norge, som kunne jobbe på gårdene mens vikingene fortsatte å plyndre og ta inn flere rikdommer. Disse vikingferdene tok slutt rundt 1000-tallet, vi tror dette kan være en blanding mellom at kongene ville ha enerett på å føre krig og at styrking av statsmakten i Europa gjorde det vanskeligere å erobre områder når motstanderen fikk et mer effektiv forsvar.

...

Oppgave 2.2
Gjør rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800, og beskriv noen av virkningene den fikk for sosiale forhold i denne perioden.

På 1500-tallet fantes det trolig bare 170.000 nordmenn, men den ble stadig mer og mer økende og på 1700-tallet var antallet mennesker kommet opp i 700.000. I Europa fantes det mye brukbar jord og mange landsbyer der åkrene lå rundt byen.

...

Oppgave 2.3
Gjør rede for hvordan opplysningstidens ideer påvirket samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet.

Opplysningstiden er en tankeretning som var kjent på hele Europa på 1700-tallet, og som ga plass for nye tanker som at det ikke var fornuftig at andre hersket over andre og at det heller ikke var fornuftig at ikke alle ble født frie og like.
Av disse tankene kom folkesuverenitetsprinsippet og maktfordelingsprinsippet fram.

...

Oppgave 2.4
Gi eksempler på hvordan utstillinger og minnedager har betydning for nåtiden.

Gjennom tidene har det skjedd mye som det er viktig å ikke glemme med å lære av. Nye tanker og nye oppfinnelser har hjulpet oss til der vi er i dag, men vi må huske at ikke alle disse tankene og oppfinnelsene har vært like positive. Fra de tidligste sivilisasjonene så var det andre mennesker som kom over andre og valgte å herske... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dårlig