Samfunnsfag: Sammenlikning mellom Norge og Afghanistan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 6
  • 1248
  • PDF

Samfunnsfag: Sammenlikning mellom Norge og Afghanistan

Sammenlikning mellom I-landet Norge og U-landet Afghanistan. Dette er en fagartikkel som sammenlikner landene med miljø, befolkning og utdanning i hovedfokus.

Lærers kommentar

Positiv tilbakemelding av lærer.

Elevens kommentar

Er svært fornøyd med artikkelen.

Utdrag

Forskjeller mellom et I-land og et U-land; Norge og Afghanistan

INNLEDNING

Norge og Afghanistan er to veldig forskjellige land. Norge er et industriland (i-land) som har høy levealder, godt med kapital og et utviklet land. Afghanistan er et utviklingsland (u-land) Afghanistan er i areal dobbelt så stort som Norge. Det er et fattig land med lite industri forhold til oss. I denne artikkelen vil jeg legge vekt på å sammenligne Norge og Afghanistan innenfor følgende områder:
• Landskap og Miljø
• Befolkning
• Utdanning og yrker, skolegang og familier... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsfag: Sammenlikning mellom Norge og Afghanistan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.