Samfunnsfag: Kulturforskjeller - Problemer for integrering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 14
 • 2846
 • PDF

Samfunnsfag: Kulturforskjeller - Problemer for integrering

Oppgave i samfunnsfag, med problemstillingen: Hvordan kan kulturforskjeller skape problemer for integrering?

Lærers kommentar

Veldig bra, solid besvarelse!

Studienetts kommentar

En utmerket oppgave som gjennomgår viktige forskjeller mellom kulturer, f.eks. tradisjoner og språk. Det mangler imidlertid en drøfting i forhold til religion. Det er også en viktig kulturforskjell som kan skape problemer for integrasjonen.

Innhold

1.0 Innledning:
2.1 Hva er kultur?:
2.2: Kultur i Norge:
2.3 Kulturforskjeller - drøfting om det skaper problemer for integrering:
3.0 Avslutning:

Utdrag

1.0 Innledning:
I denne oppgaven skal jeg drøfte hvordan kulturforskjeller kan skape utfordringer for integrering. Verden blir mer og mer globalisert for hver dag. Noe som fører til at det blir et mer samlet samfunn. Statistisk sentral byrå viser at i løpet av de siste 20 årene har mer enn 600.000 mennesker funnet veien til Norge, noe som utgjør 12,2 % av landets befolkning. Innvandringen er stor og mest populær fra land med krig eller generell fattigdom. Noe som kan ha en positiv og negativ effekt på videre utvikling av landet. Kultur er alle de normene som blir skapt av mennesket og kommer av flere grunner. Et av de viktigste er hvor du blir født og oppvokst. I følge samfunnet kan “disse” kulturene skape problemer for videre integrering i det norske samfunnet, for innvandrerne... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsfag: Kulturforskjeller - Problemer for integrering

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 09.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig dårlig skrevet.....
 • 25.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  -_-!...Er du seriøs eller?
 • 19.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  hhhhhhhhhhhhhhhhjjjhhhh