Samfunnsfag: Artikkel om Afghanistan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 698
  • PDF

Samfunnsfag: Artikkel om Afghanistan

Dette er en artikkel om situasjonen i Afghanistan. Oppgaven var å skrive en fagartikkel om hvordan situsasjonen er idag i Afghanistan. Oppgaven kommer bl.a. inn på Afghanistans voldelige historie og Talibans maktovertak.

Lærers kommentar

Læreren syntes oppgavene gidde gode opplysninger samt så på historien til landet sammenliknet med situasjonen idag.

Innhold

Afghanistan – eit krigsherja land
- Eit land med ein valdeleg historie
- Maktskifte og blodige kamper
- Enda ein organisasjon på banen
- Dagens krigsherja Afghanistan
- Kjelder

Utdrag

Afghanistan – eit krigsherja land

Krigane og konfliktane som har vært dei siste tretti åra, pågår framleis i det krigsherja landet, Afghanistan. Dei har gått, og går framleis ut over mange sivile menneske og fleire nasjonar.

Det har gått fleire millionar menneskeliv tapt. Kor lenge vil desse krigane og konfliktane ta menneskeliv?
Det er eit av fleire spørsmål som vil bli usvara i lang tid framover.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsfag: Artikkel om Afghanistan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.