Samfunnsansvar | Økonomi og ledelse | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 1136
  • PDF

Samfunnsansvar | Økonomi og ledelse | Sammendrag

Sammendrag om samfunnsansvar, lønnsomhet og globalisering i økonomi og ledelse. Sammendraget kommer blant annet inn på forretningsetikk, miljøtiltak, menneskerettigheter, korrupsjon, rammebetingelser og multinasjonale selskap.

Sammendraget besvarer kontrollspørsmål fra læreboka i økonomi og ledelse utgitt av Fagbokforlaget og egner seg godt til repetisjon av pensum før heldagsprøve, tentamen eller eksamen.

Innhold

Kapittel 9 – Samfunnsansvar og lønnsomhet
1. Hva betyr det at bedriftene må vise samfunnsansvar?
2. Hva mener vi med forretningsetikk?
3. Hvorfor bør bedriftene utvikle en gjennomtenkt forretningsetikk?
4. Hvorfor bør vi stille når vi skal avgjøre hva som er etisk riktige handlemåter?
5. Hvorfor er miljøhensyn en viktig del av samfunnsansvaret?
6. Hvordan kan bedriften kartlegge mulige miljøtiltak?
Hva skal til for at en bedrift velger å gjennomføre miljøtiltak selv om lønnsomheten går ned?
Hvorfor kan det være forskjell på bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet?
Hvordan kan en miljøavgift utjevne forskjellen mellom lønnsomheten til bedriften og samfunnet?
Hva forstår vi med bedriftens lønnsomhet på kort og på lang sikt?
Hvorfor harmonerer bedriftens lønnsomhet på lang sikt mer med samfunnets lønnsomhet?

Kapittel 10 – Kontrollspørsmål om globalisering

Utdrag

Samfunnsansvar betyr at bedriften må sørge for at driften er etisk forsvarlig og miljøvennlig. Samfunnsansvaret dreier seg om å drive på en måte som i minst mulig grad skader de ansatte, kundene, leverandørene og andre som er berørt av virksomheten. Det krever en ledelse som utarbeider og føler opp etiske retningslinjer for driften.

---

Kapittel 10 – Kontrollspørsmål om globalisering
1. Økonomisk globalisering: Omfatter handel, investeringer, produkter og finansielle transaksjoner.
Politisk globalisering: dreier seg om internasjonalt samarbeid i regi av FN, WTO og EU.
Kulturell globalisering handler om at folk blir kjent med kulturer i andre land.
2. Eksempler på brudd på menneskerettighetene er barnearbeid, drap på gatebarn, fengsling og tortur av mennesker på grunn av deres meninger osv.
3. Skal vi kjøpe fra, selge til eller etablere virksomhet i slike land? Hvilke etiske regler bør vi følge dersom vi velger å ha økonomisksamkvem med slike land?... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsansvar | Økonomi og ledelse | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.