Jean Piaget | Særoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 1
  • 5
  • 5
  • 1811
  • PDF

Jean Piaget | Særoppgave

Særoppgave om Jean Piaget. Særoppgaven ser på om det er noen forskjell i den tankemessige utviklingen hos gutter og jenter, med bakgrunn i psykologien til Jean Piaget. Teksten forklarer Jean Piaget sine teorier og bruker eksempler, som gjør at teksten passer godt som forberedelsesmateriale.

Lærers kommentar

Bra og omfattende oppgave, fin problemstilling og en god fremføring.

Innhold

De fire periodene
- Den sansemotoriske perioden
- Den preoperasjonelle perioden
- Den konkretoperasjonelle perioden
- Den formaloperasjonelle perioden
Empiri
Drøfting

Utdrag

Jean Piaget (1896-1980) var en psykolog og biolog fra Sveits, han hadde teorier om utviklingen i den tankemessige utviklingen og barns kognitive utvikling. Piaget beskrev hvordan utviklingen hos barn var fra de første leveukene og frem til en ungdomsalder. Det vi vil finne ut gjennom å arbeide med denne oppgaven, er om det er noen merkbare forskjeller i den tankemessige utviklingen hos de to forskjellige kjønn.

Vil et barn på tre måneder være i stand til å skjønne at en ting eksisterer selv om det ikke er synlig? Og vil en fem år gammel gutt klare å skjønne at ting kan se annerledes ut fra en annen persons synsvinkel? Dette er bare to eksempler på spørsmål som Jean Piagets forskning kan gi oss svar på. Hvordan barn ser på verden og i hvilken alder de utvikler evnen til å løse forskjellige oppgaver er ting som det er svært vanskelig finne konkrete svar på. Jean Piaget var en mann som likevel gjorde omfattende forsøk på dette området, og greide til slutt å gi en detaljert beskrivelse av hvordan tenkningen til barn utvikler seg og i hvilken alder dette skjedde.
For å besvare spørsmålene over: han fant at ting som er utenfor synsvidde ikke eksisterer for hva et barn på tre måneder angår. Han fant også at det ikke er før i sjuårsalderen barn utvikler evnen til å se for seg ting fra en annen synsvinkel... Kjøp tilgang for å lese mer

Jean Piaget | Særoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.