Særemne om selvmord i litteraturen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 8
 • 2182
 • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Særemne om selvmord i litteraturen

Særemne/fordypningsoppgave om selvmord i litteraturen. I særemnet sammenlignes hvordan selvmord fremstilles og utforskes i bøkene "Muleum" av Erleng Loe og "13 gode grunner" av Jay Asher.

Lærers kommentar

Læreren mente at oppsettet og innhold var meget godt.

Innhold

Innledning
– Selvmord i litteraturen
– Erlend Loe og handlingsreferat av Muleum
– Jay Asher og handlingsreferat av 13 gode grunner
Hoveddel
– Virkemidler og sammenligning
– Kontraster
- Skrivestil
Avslutning
– Konklusjon
– Konklusjon av Erlend Loe – Muleum
– Konklusjon av Jay Asher – 13 gode grunner
– Svar på problemstillingen og tanker og meninger.
- Kilder

Utdrag

SELVMORD I LITTERATUREN
Selvmord er et tema som har vært tabu i mange år. Media er usikker på hvordan selvmord skal legges frem. Grunnen er dersom en avis for eksempel skriver for mye om et selvmord kan dette påvirke både nærmeste pårørende og kan ha en smittende effekt (selvmord.no). I 2006 redigerte Norsk Presseforbund sin Vær varsom-plakat hvor det heter “Selvmord eller selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales” (Wikipedia.org/Selvmord). Jeg har fått inntrykk av media og diskusjonsforum på nett at synet på selvmord kan ha to vinklinger. På den ene siden mener noen at selvmord er en selvopptatt handling som kunne vært unngått ved hjelp fra helsevesen eller psykologi. På den andre siden mener andre at selvmord er en handling som er opp til individet å gjennomføre. Tidligere har selvmord og selvmordsforsøk vært ulovlig og straffbart (wikipwedia.org/Selvmord), men hvordan blir selvmord fremstilt i litteraturen?

---

Virkemidler og sammenligning
Synsvinkelen i Asher's 13 gode grunner er personlig og vekslende. Det er fordi man leser historien gjennom ”Jeg”-personens øyne, Clay Jensen og Hannah Baker. Jeg-personen er ikke bare én person, men veksler mellom Hannah Baker og Clay Jensen. Tankene til hovedpersonen, Hannah Baker, kommer frem gjennom lydkassettene som blir sendt rundt. Og Clay Jensens tanker kommer frem ved at han forteller sin side av historien parallelt med Hannahs lydopptak. Leseren får innblikk i det nåværende livet til de involverte samtidig som man får innblikk i det tidligere livet til Baker. Med dette som utgangspunkt kan man si at fortellervinkelen er autoral ettersom at leseren får en bred synsvinkel, eller et innblikk fra flere vinkler. Tidsrommet i boken er ikke mer enn en dag.

Synsvinkelen i Loes Muleum er personal fordi vi ser hendingen i boken gjennom hovedpersonens øyne. Det er Julies synsvinkel som er fortellervinkelen i boken. Dette gjør at boken som er skrevet som en dagbok, føles som en. Det er lett å bli revet med i fortellingen fordi det føles som at man leser en topp hemmelig dagbok som ingen egentlig har lov til å lese. Julies dypeste tanker kommer... Kjøp tilgang for å lese mer

Særemne om selvmord i litteraturen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 25.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  wow takk! denne her hjalp meg masse
 • 10.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne var veldig bra