Særemne om overgrep mot barn i Litteraturen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 10
 • 3363
 • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Særemne om overgrep mot barn i Litteraturen

Fordypningsoppgave/særemne om seksuelle overgrep mot barn i litteraturen:

Hvordan påvirker overgrep gjort mot Kirsten i "De gjorde et barn fortred og Tora i "Huset med den Blinde Glassveranda" deres følelser og tanker i deres interaksjon med andre mennesker?

Bøkene den er basert på:
"Huset med den blinde glassveranda" - Herbjørg Wassmo
"Man gjorde et barn fortred" - Tove Ditlevsen

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Svært godt skrevet med god oppbygning. Kunne trengt en gjennomlesning til for korrektur. Burde øke bruken av fagbegreper som narratologi osv.

Innhold

Innledning
Handlingsreferat: De gjorde et barn fortred
Handlingsreferat: Huset med den blinde glassveranda
Analyse: De gjorde et barn fortred
Analyse: Huset med den blinde glassveranda
Sammenligning
Konklusjon
Kilder
Kameratvurdering
Refleksjonsnotat

Utdrag

Innledning
Et tabubelagt og dermed også vanskelig tema i samfunnet er overgrep mot barn, og da spesielt seksuelle overgrep mot barn og unge under seksuell lavalder (SNL, Seksuell lavalder, 2012). Overgrep kan defineres som enten psykiske eller fysiske. I denne oppgaven skal jeg fokusere på fysiske overgrep som nødvendigvis får psykiske følger, slik som vold og voldtekt av barn. Det finnes typiske og utypiske reaksjoner hos barn og unge som har blitt utsatt for slike overgrep, og jeg vil i min oppgave prøve å se på disse. Med hovedpersonene i bøkene «De gjorde et barn fortred» av Tove Ditlevsen og «Huset med den blinde glassveranda» av Herbjørg Wassmo som studieobjekter skal jeg prøve å svare på følgende problemstilling; Hvordan påvirker overgrep gjort mot Kirsten i De gjorde et barn fortred og Tora i Huset med den blinde glassveranda deres følelser og tanker i deres interaksjon med andre mennesker?

For å belyse mitt tema ytterligere rent faglig, har jeg i tillegg til enkelte referansenettsteder, brukt en rapport fra Helse- og sosialdirektoratet. Dette er for å se på hva forskning har kommet frem til om overgrepsofre, slik at jeg kan se hva som er vanlige ettervirkninger.

De gjorde et barn fortred
I De gjorde et barn fortred av Tove Ditlevsen møter vi nitten år gamle Kirsten, en sjenert og tilbakeholden jente som undres over hvorfor hun ikke kan være mer utadvendt, mer tilgjengelig. Hun bor med sine foreldre, jobber som sekretær og tilbringer frikvelder hos sin bestevenninne Nina. Gjennom fortellingen forstår leseren at hun har vært utsatt for noe i sin barndom som har gjort henne mannssky og full av frykt, og flere ganger sier hun at «en skygge tar over henne». Når de får ny korrekturleser i forlaget hun jobber i, gjenkjenner hun han som han som har gjort henne noe, på tross av at hun ennå ikke vet hva dette noe er. I... Kjøp tilgang for å lese mer

Særemne om overgrep mot barn i Litteraturen

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 19.02.2016
  helt ok, kunne vært bedre
 • 28.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var til god hjelp for meg
 • 16.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  utrolig bra skrevet!!!