Særemne | Israel - Palestina konflikten

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 9
  • 2142
  • PDF

Særemne | Israel - Palestina konflikten

Særoppgave i Samfunnsfag om Israel- Palestina konflikten.

Oppgaven forsøker å forklare hvordan og hvorfor konflikten oppstod og hva en mulig løsning kan være.

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Innhold

Israel-Palestina konflikten
Forord med problemstilling
Hovuddel
Kvifor skipa jødane staten Israel i akkurat Palestina?
Korleis oppstod denne konflikten?
Kva har Gaza(stripa) med dette å gjere?
Kva kan løysinga av konflikten vere?
Vil konflikten holde på mykje lenger? Kor lenge?
Kven kjem til å vinne konflikten?
Konklusjon
Kjeldeliste:

Utdrag

Israel-Palestina konflikten
Forord med problemstilling
Me valde Israel-Palestina konflikten, fordi det stod masse om den i boka og me ville finne ut enda meir. I tillegg skjønna me ikkje konflikten ordentleg.
Røtene til Israel-Palestina starta med at romarane bytta namn på Det Jødiske kongedømme Judea til Palestina. Dette for å fornerme jødane etter tapet deira. Tapet gjorde at dei blei drivne ut av Palestina og utvist frå mange områder rundt i verda, inkludert Europa.
På 1800-tallet valde mange jødar frå forskjellige plassar i verda å flytte tilbake til Palestina, sjølv om det bare var eit fåtal som budde der etter den romerske sigeren. Under andre verdskrig og jødeforfølginga var det fleire jødar som ville flytte tilbake til Palestina. I 1947 valde FN å gå inn å dele området i ein jødisk stat, som skulle utgjere 56% av landet og ein arabisk stat, Palestina. Jødane støtta FN-vedtaket, medan arabarane var negative. I 1948 skipa jødane staten Israel, og det var då konflikten verkleg starta. Arabarane såg på dette som eit overgrep, og Egypt, Jordan, Irak, Syria og Libanon gjekk derfor til angrep mot Israel månaden etter skipinga. Denne krigen varte i 1 år, og i løpet av dette året hadde Israel klara å erobre nye landeområde. Då krigen var slutt, kontrollerte Israel om lag 80% av Palestina, og mange av arabarane vart drivne ut av dei okkuperte landa.
Arabarane nekta å godta at det skulle vere ein jødisk stat i Palestina, fordi dei hadde utgjort fleirtalet der i mange år, og meinte at området tilhøyrde dei. Dei nekta å handle med Israel og blokkerte vassvegar til landet for å hindre at israelarane fekk forsyningar utanfrå. Det var klart at Israel blei omringa av fiendar, og at dei trong eit sterkt forsvar for å overleve. Israel satsa derfor mykje pengar på våpenkjøp og innførte allmenn verneplikt for alle.

Kvifor skipa jødane staten Israel i akkurat Palestina?
Korleis oppstod denne konflikten?
Kva har Gaza(stripa) med dette å gjere?
Kva kan løysinga av konflikten vere?
Vil konflikten holde på mykje lenger? Kor lenge?
Kven kjem til å vinne konflikten?... Kjøp tilgang for å lese mer

Særemne | Israel - Palestina konflikten

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.