Galskap i litteraturen: "Gjøkeredet" og "23-salen" | Særemne/fordypningsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 7
  • 2136
  • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Galskap i litteraturen: "Gjøkeredet" og "23-salen" | Særemne/fordypningsoppgave

Særemne om temaet galskap innenfor litteraturen, med utgangspunkt i romanene "Gjøkeredet" av Ken Kesey og "23-salen" av Ingvar Ambjørnsen.

Målet med særemnet/fordypningsoppgaven er å vurdere fenomenet galskap og ulike behandlingsmetoder ved å se på fremstillingen av temaet i litteraturen.
Romanene sammenlignes i tema og bruk av behandlingsmetoder av galskap.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Du skriver godt og har fått til noen gode avsnitt, som der du kobler Foucault til spørsmålet om galskapen, i tillegg til at du konkretiserer ved hjelp av sitater fra Gjøkeredet. Dette kunne du med fordel gjort mer – da hadde oppgaven din framstått med enda større grad av klarhet enn den gjør nå. Du ville også vunnet på å flette inn noen fagbegreper i omtalen av litteraturen – noe som hadde bidratt til å gjøre oppgaven mer norskfaglig.

Innhold

Innledning
Kort sammendrag av bøkene
Sammenligning
- Galskap versus normalitet.
- Gjøkeredet
- 23-salen.
- Ulike behandlingsmetoder.
- Gjøkeredet
- 23-salen
Konklusjon
Primærkilder
Sekundærkilder

Utdrag

1. Innledning
Galskap er et av de mest klassiske temaene innenfor både skjønn- og saklitteraturen, og er også temaet for min fordypningsoppgave. I denne oppgaven har jeg sammenlignet
«Gjøkeredet» av Ken Kesey, utgitt i 1962, og «23-salen» av Ingvar Ambjørnsen (1981). Jeg har valgt å sammenligne disse bøkene fordi begge to var svært kontroversielle, og var begge med på å kaste lys over psykiatriens mørke bakside. Som sekundærlitteratur har jeg brukt boka «Galskapens historie» av Paul-Michel Foucault, som er en meget oppsiktsvekkende bok om hvordan behandlingen av personer som regnes som gale har fremstått i Europa fra 1600-tallet og frem til 1960-tallet, samt tanker rundt fenomenet galskap.

2. Kort sammendrag av bøkene
Handlingen i «Gjøkeredet» utspiller seg på en mental institusjon i USA. En ny pasient og hovedpersonen, McMurphy, ankommer institusjonen og starter et kaotisk opprør mot ledelsen av institusjonen, med søster Ratched i spissen. Etter hvert som handlingen utspiller seg, slutter flere og flere pasienter seg til McMurphy's opprør – en kamp som skal vise seg å være svært hard. Boka ender svært tragisk med at McMurphy blir straffet ved lobotomi, og til slutt kvalt av sin medpasient, og før øvrig også protagonist i boka; Chief Bromden.

«23-salen» sin handling utspiller seg på Lier mentalsykehus. Andreas Wiegert begynner å jobbe her som 18-åring, og er en fiktiv figur som skal gjenspeile Ambjørnsen og hans egne opplevelser da han jobbet som pleier ved Lier på begynnelsen av 1970-tallet. Han observerer en rekke uforsvarlige overgrep av ledelsen og de andre pleierne på de innlagte... Kjøp tilgang for å lese mer

Galskap i litteraturen: "Gjøkeredet" og "23-salen" | Særemne/fordypningsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.