Rusmisbrukere om velferdsstaten | Forskningsrapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 5
  • 1446
  • PDF

Rusmisbrukere om velferdsstaten | Forskningsrapport

Dette er en forskningsrapport som redegjør for en undersøkelse om hvordan den norske velferdsstaten tar vare på mennesker som faller utenfor samfunnet, i dette tilfellet rusmisbrukere. Forskningsoppleggets problemstilling lyder som følger: Føler rusmisbrukere seg ivaretatt av velferdsstaten på samme måte som alminnelige nordmenn? For å belyse temaet tas det utgangspunkt i både kvantitative forskningsrapporter og kvalitative dybdeintervjuer.

Utdrag

Gjennom dette forskningsopplegget ønsket jeg å se nærmere på hvordan den norske velferdsstaten tok vare på de som har falt utenfor det norske samfunnet. Jeg visste også at rusmisbrukere har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden, så for å avgrense oppdraget mitt, valgte jeg derfor å fokusere på rusmisbrukere. Dermed ble problemstillingen min som følger: Føler rusmisbrukere seg ivaretatt av velferdsstaten på samme måte som alminnelige nordmenn? Hensikten min med dette forskningsopplegget var å få et tydelig overblikk av rusmisbrukeres følelser rundt sikkerhetsnettet, velferdsstaten.

For å belyse dette temaet på en måte som skaper overblikk uten at det ble overfladisk valgte jeg å ta utgangspunkt i både kvantitative forskningsrapporter, for å skape en hypotese, og kvalitative dybdeintervjuer for å besvare problemstillingen min. Dybdeintervjuene ble gjort på 30 rusmisbrukere, og 30 tilsynelatende ordinære borge, i forskjellige norske samfunn. Dermed fikk jeg også en forklaring av hva som ligger til grunn for eksisterende statistikk på emnet.

Fremgangsmåten til min metode besto i hovedsak av spørreundersøkelser tidligere utført av andre forskere, med et mål om å innhente statistikk som skapte oversikt over det jeg skulle undersøke selv senere. Jeg visste at kvantitativ metode betyr tall og statistikk, altså faktiske opplysninger eller det som kalles data. Og ved hjelp av allerede innhentet kvantitativ forskning, utviklet jeg en hypotese om at rusmisbrukere følte seg dårligere ivaretatt av velferdsstaten, en gjennomsnittlige borgere.

Jeg visste at jeg som samfunnsforsker kunne komme tettere innpå elementet som skal forskes på med bruk av kvalitativ metode. Ved bruk av dybdeintervjuer studerte jeg relativt få enheter, men til gjengjeld fikk jeg en mulighet til å gå i dybden på hver enkeltenhet. Jeg fant det derfor mest hensiktsmessig å bruke metodetriangulering, ved å kombinere disse to metodene. Dvs, jeg fikk et overblikk på temaet, og en hypotese ved hjelp av kvantitativ forskning, og fikk grepet i hva som lå til grunn for statistikken ved bruk av kvalitative intervjuer... Kjøp tilgang for å lese mer

Rusmisbrukere om velferdsstaten | Forskningsrapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Rusmisbrukere om velferdsstaten | Forskningsrapport, har også lastet ned