Romerrikets vekst og fall | SPØKT-analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 904
  • PDF

Analyseoppgave: Romerrikets vekst og fall | SPØKT-analyse

Her har du en oppgave som handler om Romerrikets vekst og fall. Oppgaven som ble gitt var å skrive en tekst om årsaker til Romerrikets fall. I oppgaven utføres det en SPØKT-analyse. Det ses dermed nærmere på sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og teknologiske forhold, som hadde innvirkning på Romerrikets fall.

Utdrag

Oppgave:
Skriv en tekst om årsaker til Romerrikets fall.

Romerrikets fall
I denne drøftende teksten skal jeg drøfte om indre og ytre årsaker til at Romerrikets fall fant sted. Dette skal jeg gjøre ved å analysere Romerrikets fall gjennom ett SPØKT skjema. SPØKT står for: S-osiale forhold, P-olitiske forhold, Ø-konomiske forhold, K-ulturelle fohold og T-eknologiske forhold.

Romerriket for det første var en sivilisasjon som oppstod fra bystaten Roma. Romerriket strakk seg ut over store deler av verden, fra Afrika til Asia og Storbritannia. I år 200 var Romerriket fortsatt stort og mektig, 100 år senere var det klare tegn på nedgang. I år 395 ble Romerriket delt mellom øst og vest, i 476 ble Roma invadert. Hva skjedde med Romerriket?

Romerrikets kilde for økonomi var for det meste basert på jordbruk, så når dette store imperiet sluttet å vokse måtte jo selvfølgelig den samme jordbruksøkonomien ha en administrasjon og ett millitærvesen som bare ble dyrere og dyrere samtidig som det vokste større... Kjøp tilgang for å lese mer

Romerrikets vekst og fall | SPØKT-analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.