Romantikken og Opplysningstiden - Forskjeller i Tenkning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie og filosofi 1
 • 5
 • 5
 • 1162
 • PDF

Romantikken og Opplysningstiden - Forskjeller i Tenkning

Oppgave om forskjeller mellom romantikken og opplysningstiden. Hva skiller tankene, kunsten og kulturen i disse to periodene fra hverandre? Oppgaven er skrevet i Historie og Filosofi 1.

Innhold

I hvilken grad skilte romantikken seg fra opplysningstidens tenkning, kunst og kultur?
Romantikkens reaksjon på opplysningstidens tenkning og framskritt
I motsetning
Opplysningstidens kunst møter motstand
”Der wanderer über dem Nebelmeer”
Snowdon from Llyn Natnlle
Nasjonalromantikken tar form
Opplysningstiden versus romantikken
Litteratur

Utdrag

"I hvilken grad skilte romantikken seg fra opplysningstidens tenkning, kunst og kultur?:
«Følsomhetstida» er betegnelsen på den siste delen av 1700-tallet. Til tross for at opplysningstiden (1690-1800) var rådende i dette århundre, fantes det understrømmer av politisk uro og et nytt fokus på følelser framfor fornuft som stod sentralt i opplysningstiden. Ved århundreskiftet vokste disse strømmene seg til å bli en omfattende kulturell bevegelse, romantikken, som varte utover 1800 -tallet.

Romantikkens reaksjon på opplysningstidens tenkning og framskritt
Opplysningstiden var sterkt farget av idealene om frihet, fornuft og framskritt. En ny vitenskap gjorde folk mer oppmerksomme på at de kunne finne svar og forklaringer på naturfenomener selv, uten hjelp fra kirke eller religion."... Kjøp tilgang for å lese mer

Romantikken og Opplysningstiden - Forskjeller i Tenkning

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 15.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  svært hjelpsom oppgave. brukte til forberedelse til muntlig eksamen og dette er svært oversiktlig og generelt godt skrevet.
 • 10.10.2013
  Veldig inspirerende fram mot tentamen :)