Rolf Jacobsen og modernismen | "Byens metafysikk" og "Landskap med gravemaskiner"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 6
 • 1743
 • PDF

Diktanalyse: Rolf Jacobsen og modernismen | "Byens metafysikk" og "Landskap med gravemaskiner"

Oppgaven handler om Rolf Jacobsen og hans modernistiske diktning.

Den tar for seg Jacobsens utvikling som modernistisk lyriker gjennom analyse av diktene "Byens metafysikk" og "Landskap med gravemaskiner".

Oppgaven inneholder en analysering, drøfting og sammenligning av de to diktene "Byens metafysikk" og "Landskap med gravemaskiner".

Studienetts kommentar

Forbilledlig. Eleven peker på virkemiddel og tolker funksjonen til disse. En analyseoppgave på et meget høyt faglig nivå!

Utdrag

«Modernismen er der man plasserer Rolf Jacobsen litteraturhistorisk» (Sammensatt Sandvika, ikke oppgitt årstall). En mann som blir regnet som en av de ledende modernistene i norsk litteratur på 1900-tallet, og som etter norsk målestokk tidlig er ute med diktutgivelser. Sammen med Tarjei Vesaas står han i toppen på den norske lyrikerpallen, men tilnavnet «storbyens og maskinkulturens lyriker» (Skei, ikke oppgitt årstall) forblir han alene om.

Rolf Jacobsen debuterte i en tid hvor forfattere og kunstnere var preget av tankegangen om å bryte «med all tradisjon» og hadde et krav «om å skape noe absolutt nytt» (Grip teksten, 2008, s. 109). Det rådet en fasinasjon for det nye og ukjente, samtidig som skepsisen mot den ...

---

«Modernismen er der man plasserer Rolf Jacobsen litteraturhistorisk» (Sammensatt Sandvika, ikke oppgitt årstall). En mann som blir regnet som en av de ledende modernistene i norsk litteratur på 1900-tallet, og som etter norsk målestokk tidlig er ute med diktutgivelser. Sammen med Tarjei Vesaas står han i toppen på den norske lyrikerpallen, men tilnavnet «storbyens og maskinkulturens lyriker» (Skei, ikke oppgitt årstall) forblir han alene om.
Rolf Jacobsen debuterte i en tid hvor forfattere og kunstnere var preget av tankegangen om å bryte «med all tradisjon» og hadde et krav «om å skape noe absolutt nytt» (Grip teksten, 2008, s. 109). Det rådet en fasinasjon for det nye og ukjente, samtidig som skepsisen mot den ...


---

spørsmål; hva gjør byen egentlig med oss?» (Aandahl, 2014).
Ganske tidlig i Rolf Jacobsen sitt forfatterskap, kommer det fram at diktene hans er preget av en dobbeltholdning; «[..] teknologien er et gode, menneskets tjener, men også en trussel. I det senere forfatterskapet til Jacobsen blir denne negative holdningen til teknologien nærmest enerådende. Her blir teknologien nær sagt utelukkende framstilt som en trussel både mot naturen og menneskene» (Sammensatt Sandvika). Diktet Byens metafysikk har en dobbeltholdning til industrialiseringen, noe som skylles tidligere utgivelse enn diktet Landskap med gravemaskiner, der det fremstilles en negativ holdning mot teknologien. Diktet ble utgitt i... Kjøp tilgang for å lese mer

Rolf Jacobsen og modernismen | "Byens metafysikk" og "Landskap med gravemaskiner"

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 12.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig lite om modernisme. Forventet at det var mer knyttet opp mot modernisme og at du hadde litt mer generelt om det. Passet ikke bra for min del
 • 12.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Enig med den ene kommentaren, denne teksten fortjente 6er!
 • 07.05.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  Bra analyse :) anbefales :)
 • 09.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet og strukturert!

Brukere som har lastet ned Rolf Jacobsen og modernismen | "Byens metafysikk" og "Landskap med gravemaskiner", har også lastet ned