Rødhette og ulven og Skylappjenta | Tolk og sammenlign

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 6
  • 3
  • 1728
  • PDF

Rødhette og ulven og Skylappjenta | Tolk og sammenlign

Dette er en sammenligning av de to eventyrene "Rødhette og ulven" og "Skylappjenta". Her finner du tolkninger og sammenligner av blant annet fortellermåte, sjangertrekk og språk. Dessuten redegjøres det grundig for moralen i de to eventyrene og verdiene de fremmer, noe som gjenspeiles i oppgavens innledende spørsmål: "Kan verdiene til et eventyr som er flere hundre år gammelt fortsatt gjelde i dag? Er det de samme verdiene det skrives om i dagens eventyr?"

Utdrag

«Rødhette og ulven» er europeisk folkeeventyr og «Skylappjenta» er et moderne eventyr. Folkeeventyr har ukjent opphav og har blitt overlevert muntlig før de etter hvert er blitt skrevet ned. I Europa er det Brødrene Grimms versjon fra 1812 av «Rødhette og ulven» som er best kjent, men den første nedskrevne versjonen er av franskmannen Charles Perraults på 1600-tallet. «Skylappjenta» er en illustrert bok skrevet av Iram Haq og illustrert av Endre Skandfer og ble utgitt i 2009.

Ettersom vi ikke vet hvordan eventyret om «Rødhette og ulven» oppstod kan vi ikke si på hvilken måte eventyret ble påvirket av forfatterens bakgrunn. Det vi vet er at eventyret «Rødhette og ulven» ble til da det var en muntlig kultur for overlevering av eventyr og at de ofte ble brukt som moralske historier for å lære barn forskjellen på rett og galt. I «Skylappjenta» er derimot er forfatterens historie viktig for bakgrunnen til eventyret. Iram Haq har en norsk-pakistansk bakgrunn og da hun var ung var forholdet til familien vanskelig og hun brøt kontakten. Forfatteren har derfor god kjennskap til hvordan det er å tilhøre to forskjellige kulturer og hvordan dette kan påvirket livet til en ung jente.

Eventyrene er fra to forskjellige tidsepoker, men hovedtrekkene i historiene er de samme. I både «Rødhette og ulven» og «Skylappjenta» utfoldes handlingen når hovedpersonen skal bringe mat og drikke til sin syke bestemor. Mens «Rødhette og ulven» er det klassiske eventyret som vi ble kjent med i barndommen, veksler «Skylappjenta» mer mellom eventyr og dagens virkelighet. Boken er en moderne versjon av «Rødhette og ulven» som tar opp ulike temaer gjennom historien ved å referere til forskjellige kjente eventyr, deriblant Askeladden og Askepott.

Selv om begge eventyrene følger en kronologisk tidsrekkefølge skaper fortellerstilen en forskjell i de to eventyrene. «Rødhette og ulven» har en autoral forteller med en allvitende synsvinkel og «Skylappjenta» har en autoral forteller med en tilnærmet personal synsvinkel. I «Rødhette og ulven» får vi vite hva karakterene tenker, mens i «Skylappjenta» får vi kun vite hva hovedkarakteren Skylappjenta tenker, vi må derfor selv tolke oppførselen til de andre karakterene. For eksempel får vi i «Rødhette og ulven» vite hvilke skumle planer ulven har om å lure Rødhette slik at han kan få både henne og bestemoren, mens i Skylappjenta vet vi ikke noe om familiens plan om å sende henne vekk. Dermed bygges det opp en sympati til jenta som kun ønsker å oppleve verden, og ved å ikke avsløre plottet tidlig i eventyret fremstilles familien som enda større skurker når planene avsløres.

I begge eventyrene finner vi trekk som er velkjent rundt sjangeren som for eksempel «Det var en gang» og en handling som ikke er tids- eller stedfestet... Kjøp tilgang for å lese mer

Rødhette og ulven og Skylappjenta | Tolk og sammenlign

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Rødhette og ulven og Skylappjenta | Tolk og sammenlign, har også lastet ned