Røde Kors | Situasjonsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 4
  • 11
  • 3175
  • PDF

SWOT-analyse: Røde Kors | Situasjonsanalyse

Denne situasjonsanalysen fordyper seg innenfor Norges Røde Kors. Analysen inneholder en beskrivelse av de forskjellige motstanderne som finnes på markedet, og kommer inn på de fire p'er. I tillegg kan du finne en SWOT-analyse og en kort beskrivelse av Maslows pyramide.

Oppgaveformulering
Hvordan kan Norges Røde Kors forbedre seg i forhold til andre veldedige organisasjoner?

Innhold

• Innledning/bakgrunnsinformasjon om Røde Kors
• SWOT analyse
• Forklare forskjellige stikkord fra Situasjonsanalysen
• Egne mening/drøfting om problemstillinger
• Mål og målgruppe
• Litt om Maslows pyramide
• Fire P'er (pris, produkt, plassering og påvirkning)
• Konklusjon

Utdrag

I denne teksten skal jeg presentere en SWOT-analyse med Røde Kors i fokus, jeg skal diskutere de forskjellige problemstillingene som Røde Kors møter, hvorfor det er slik og hva de kan gjøre for å få et bedre resultat samt en måte å minimere antall problemstillinger.

Jeg skal også fastsette et mål for Røde Kors som jeg mener er mulig for dem. Etter å ha satt opp realistiske mål så må man sette opp en plan og tiltak, samt noen strategier for å nå dette målet.

Røde Kors er en veldedighets organisasjon som ble stiftet av en mann ved navn Fredrik Stang (statsminister) den 22. September 1865, men hadde ikke navnet «Røde Kors» før 1895. Deres tidligere navn var «Foreningen for Pleje av syke og saarede i Feldt og for Understøtelse av Saarede og Faldnes Efterladte». Deres hovedkontor befinner seg i Hausmanns gate 7 (Oslo).

Røde Kors befinner seg ikke bare i Norge, men er heller spredd ut over hele verden. Bare i Norge så har de rundt 50 000 frivillige hjelpere, og rundt 133 000 medlemmer som har registrert seg. De støtter land i nød med mat og drikke, og samler inn penger som de senere sender til land som er i økonomiske krisesituasjoner. De hjelper mennesker som lider og prøver sitt beste for å forhindre rasisme og diskriminering pga. nasjonalitet, økonomi, hudfarge osv.

---

Styrker
- Interne betingelser
En av styrkene til en Røde Kors (egentlig alle bedrifter) er at de har interne betingelser som de selv kan manipulere. Dette er blant annet lønn, ansatte, arbeidstid osv. Når det gjelder Røde Kors så har de veldig mange frivillige arbeidere som ikke har en noen slags timelønn eller en arbeidstid som de må følge. Røde Kors setter ut tidspunkt og... Kjøp tilgang for å lese mer

Røde Kors | Situasjonsanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.