RLE oppgave | Nyreligiøsitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

RLE oppgave | Nyreligiøsitet

Oppgave i Religion, livssyn og etikk, som omhandler ny-religiøse strømninger.

Her sammenlignes det på Åsatro og Teosofi, og hvordan disse nye religionene har oppstått. Oppgaven kommer inn på åsatro i forhold til norrøn mytologi, og sammenligner teosofi med hinduismen.

Lærers kommentar

Du har fin oversikt og vet hvordan du skal sammenligne.

Innhold

Religiøse strømninger i vår tid
Teosofi og Åsatro
Teosofi og Hinduismen

Utdrag

Nyreligiøsitet er et åndelig supermarked hvor nye tenkemåter konkurrerer mot den etablerte kristendommen sin sannhet og opprinnelse og mening med livet. Man kan dele nyreligiøsiteten inn i to hovedgrupper. Organiserte samfunn med klare regler og Løst organiserte grupper. Det man mener med åndelig supermarked er at du kan ta ideer, tradisjoner og tankemåter fra forskjellige livssyn og sette det sammen i en egen retning.

Teosofi og Åsatro

Teosofi er en retning grunnlagt av Helena Blavatsky og Henry Olcott i 1875. Jeg har valgt å sammenligne teosofi med åsatro fordi jeg så på de to som veldig forskjellige, og ville gjerne se om det fantes noen likhetstrekk.

Teosofi ble grunnlagt i 1875 i New York. Helena Blavatsky hadde tatt mange ideer og tradisjoner fra hinduismen, men også fra andre religioner. Ordet åsatro... Kjøp tilgang for å lese mer

RLE oppgave | Nyreligiøsitet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.