Rettsoppgjøret i Norge etter andre verdenskrig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 14
 • 4443
 • Word2007

Rettsoppgjøret i Norge etter andre verdenskrig

Faktaoppgave om rettsoppgjøret, også kjent som landssvikoppgjøret, i Norge etter 2. verdenskrig. Faktaoppgaven er svært fyldig og tar for seg bakgrunnen for landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig og hvilke sider av det rettslige grunnlaget som ble kritisert i ettertid. I tillegg svarer oppgaven på hvorfor og hvordan man kan undervise på ungdomstrinnet om rettsoppgjøret etter annen verdenskrig.

Innhold

Innledning
Bakgrunnen for rettsoppgjøret i Norge
- Landssvikoppgjøret var uungåelig
- Forbitrelse og hat mot okkupasjonsmakten og NS
- Oppblåste ideologiske holdninger?
- Landssvikoppgjøret i Norge – Det mest omfattende i Vest-Europa
- Kollektiv straffeskyld
- Behovet for å markere en overgang
Rettsgrunnlaget i forbindelse med landssvikoppgjøret
- Strid om kapitulasjonavtalen fra 10.06.1940
- Total kapitulasjon?
- Norge fortsatt i krig?
- Elverumsfullmakten
- Konstitusjonell nødrett
- Landssvikanordningen
- Grunnlovens § 97 – Ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft
- Et mildt oppgjør?
Fagdidaktisk del
- Finne eksempler som har bidratt til å forme dagens Norge
Avslutning
Litteraturliste
- Bøker
- Internett

Utdrag

Hva skjer når et samfunn skal holde dom over sin egen fortid? Hvilke utfordringer møter et land som vil legge mørke sider av historien bak seg, for å kunne møte fremtiden med en oppgjort sak? Hvordan klare å overkomme fortiden? Hva er rett og rimelig, og hva er urettferdig og urimelig? Hvem skal dømme, og hvem skal dømmes? Hvilke forbrytelser har blitt gjort? Hva slags normer og bestemmelser skal ligge til grunn i en slik prosess? Gjelder de samme lovene i krig som i fredstid? Dette er sentrale, kompliserte og følelsesladde spørsmål som er relevante når vi snakker om rettsoppgjøret i Norge etter 2 verdenskrig. Et oppgjør som i ettertid har blitt omdøpt til det norske landssvikoppgjøret... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettsoppgjøret i Norge etter andre verdenskrig

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 06.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet, denne hjalp meg godt under en innlevering.