Rettslæretentamen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 6
  • 1450
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Rettslæretentamen

Besvarelse på tentamen i Rettslære 2.

oppgaven inneholder: 1a) Juridisk metode 1c) Identifisere rettsspørsmål 4b) Avtalar, fullmakt og ugildskap 5a) Plikter for seljar og kjøpar 5b) Vurdere krava ved kontraktbrot 5e) Marknadsføringslova 6a) Forvaltingsorgan og -vedtak 6b) Forvaltingslova

Lærers kommentar

Hei! Oppg. 1: Fint at du begrunner lovvalg. Her trenger du at skolen er en del av Akershus fylkeskommune, jfr. "kommune" i § 1. Fint om enkeltvedtak, bokstav b, men ta med deg om "vedtak", bokstav a også, se off. myndighetsutøvelse. Fint om "dokument" ! Herlig tolking av "sakens dokumenter", § 18 ! Oppg. 2: Bra tolking av "vesentlig" ! Du behandler alt i § 23. 4. ledd er uttømmende ved tilvirkningskjøp: 1. til 3. ledd gjelder kjøp som ikke er tilvirkningskjøp. Her misforstår du derfor loven litt. Oppg. 3a: (Skriv disse oppgavebokstavene ved de rettslige spørsmålene på eksamen. Forøvrig er det fint hvordan du disponerer besvarelsen. Bare en liten "a", altså, ved første rettslige spørsmål.) Du avgjør saken ut fra hovedreglene. Det finnes en bestemmelse, § 21 bokstav c, som langt mer direkte avgjør saken. Litt trekk derfor fordi du ikke finner denne. I drøftelsene er du har litt for direkte på Knuts situasjon. Husk at mf. skal vurderes ut fra det normale i målgruppen. Jeg er også litt skeptisk til det om villedende. Ting som ikke er ment å tas bokstavelig kan ikke vurderes bokstavelig. Men kanskje er målgruppen her mennesker som tar ting bokstavelig, så ok. Flott om b ! Flott også om § 36 i c ! Her kan du være konkret, for her er det den enkelte avtalen som skal vurderes.

Utdrag

Oppgave 1.

Oppgaven handler om Ola som var misfornøyd med karakteren 3 på en heldagsprøve, og krevde å få se en medelevs besvarelse.

Partene er Ola og læreren som er saksbehandler.

Det rettslige spørsmålet er om Ola har innsynsrett.

Etter §1 i forvaltningsloven, gjelder loven den virksomhet som drives av ”forvaltningsorganer”. Skolen er et forvaltningsorgan, og vi skal derfor bruke forvaltningsloven.

Først skal jeg ta for meg om karaktersettingen på heldagsprøven er et vedtak eller ...

---

Oppgave 2.

Oppgaven handler om Henrik som bestiller en ny kajakk, kajakken blir forsinket og Henrik vil heve kjøpet.

Det rettslige spørsmålet er om Henrik kan kreve heving.

Partene er Henrik og Moss båtbyggeri.

Jeg skal først foreta et lovvalg. §1 i Forbrukerkjøpsloven forteller at loven gjelder kjøp ...

---

Oppgave 3.

Oppgaven handler om Knut som kjøper en action figur etter oppfordring fra et skilt i en leketøysforretning.

Partene er Knuts mor og leketøysforretningen.

Det første rettslige spørsmålet jeg skal ta for meg er om markedsføringen er ulovlig.

Hovedregelen i Markedsføringsloven av 2009 er §6 sier at ”urimelig handelspraksis” er... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslæretentamen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.