Rettslære - straff for drap | Sammendrag | Påtalemyndigheten mot Peder

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 1
 • 6
 • 3
 • 771
 • PDF

Rettslære - straff for drap | Sammendrag | Påtalemyndigheten mot Peder

Oppgave i rettslære om straff for drap. Spørsmålet oppgaven reiser er om den ene karakteren kan straffes for drap.

Oppgavetekst:
Peder og Johan, begge 18 år, var en vårdag oppe på fjellet for å fiske. De hadde med seg mye god mat og en flaske brennevin. Grunneieren hadde gitt dem lov til å bruke en robåt som lå ved vannet. Fiskevannet var av de største og beste i hele området. De rodde midt ut på vannet og fisket, drakk og spiste god mat i flere timer.

Johan ble svært beruset og begynte å krangle med Peder. Stemningen ble opphetet, og de kom i slåsskamp. Peder dyttet til Johan, som mistet balansen og datt i vannet. Johan ropte ut at han ikke klarte å svømme. Men Peder gav blaffen og rodde mot land. Han visste at Johan var en meget god svømmer. Peder ble urolig da han kom på land og ikke kunne se Johan lengre. Han trodde at Johan kanskje ville lure ham og svømme i land et annet sted.

Peder bestemte seg for å gå ned til bygda for å vente på Johan der. Men Johan dukket ikke opp. Om ettermiddagen ble det satt i gang leteaksjon. Om kvelden ble Johan funnet druknet på 4 meters dyp. Han hadde antakelig ikke vært i stand til å svømme til land fordi han var beruset og hadde for mye klær på seg. Temperaturen i vannet ble dessuten målt til 3-4 grader.

Oppgavespørsmål:

A) Forklar kort hvilke vilkår som må være oppfylt for at en person kan straffes.
B) Du skal drøfte og avgjøre om Peder er skyldig i drap.

Lærers kommentar

Bra besvart og drøftet. Gått inn på riktig lovhjemler og drøftet de bra. Fint at du forteller om paragrafen før du anvender den. Fin flyt igjennom teksten og bra skrevet.

Innhold

Innledning
Straffevilkår
Er Peder skyldig i drap?

Utdrag

Spørsmålet som oppgaven reiser er om Peder kan straffes for drap, jfr §233. For at Peder kan straffes, må de alminnelige straffbarhetsvilkårene være oppfylt. For det første må de foreligge lovhjemmel. Den aktuelle lovhjemmelen i denne saken er §233 som består av to vilkår. Det første vilkåret er om Peder har forvoldt Johans død. Det andre vilkåret er om handlingen er begått med forsett til hele gjerningsbeskrivelsen og dødsårsaken. Peders handling med å dytte Johan ut i vannet, og hadde muligheten til å hjelpe han opp igjen, har direkte sammenheng med Johans dødsårsak, som var drukning. Det å unnlate, straffes på lik linje som det å utføre en aktiv handling. Det betyr at når han unnlater å trekke Johan opp av vannet, og dette har direkte sammenheng med dødsårsaken, er dette en like grov overtredelse juridisk sett som en aktiv handling. Hadde ikke Peder dyttet Johan ut i vannet, eller om han hadde hjulpet han opp, ville ikke Johan dødd. Så lenge det er en direkte sammenheng mellom Peders handling og dødsårsak, tolker jeg dette som at Peder har... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære - straff for drap | Sammendrag | Påtalemyndigheten mot Peder

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 24.04.2014
  Veldig mye bra i teksten! Fikk inspirasjon til nye nye skrivemåten, takk!
 • 16.06.2014
  hjalp meg mye på rettslæreprøva
 • 04.03.2015
  perrrrrrfeeekeeeeekktt!!
 • 14.01.2014
  Bra ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,

Brukere som har lastet ned Rettslære - straff for drap | Sammendrag | Påtalemyndigheten mot Peder, har også lastet ned