Rettslære | Sentrale begreper og notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 2649
 • PDF

Sammendrag: Rettslære | Sentrale begreper og notater

Sammendrag til faget Rettslære 2, med notater til sentrale begreper og lover.

Sammendraget tar utgangspunkt i å forklare følgende: erstatningsrett, avtalerett, kjøpsrett og forbrukerrett, forvaltningsrett og angrerettloven. Sammendraget passer godt for å få overblikk over pensum, f.eks. før eksamen.

Innhold

Erstatningsrett
Avtalerett
Kjøpsrett og forbrukerrett
Forvaltningsrett
Angrerettloven

Utdrag

Begreper:
Forsettlig: Gjennomfører en handling bevisst eller gjort med vilje
Uaktsomt: Handlet i strid med hva en alminnelig fornuftig person ville gjort i samme situasjon.
Subjektivt ansvar: Ansvar med skyld.
Objektivt ansvar: Ansvar uten egen skyld. Erstatningsplikt for en skadevolder som ikke har handlet uaktsomt eller ved forsett. Dvs. handlet i samsvar med hva en tilsvarende fornuftig person ville gjort, men får skyldansvar allikevel.

Sentrale lover:
- Skadeerstatningsloven 13 juni. 1969
- Bilansvarslova 3 februar 1961
- Produktansvarsloven 23 desember 1988

Grunnprinsippet: Den som volder skade med vilje plikter å gjøre opp for seg overfor skadelidte.

---

Avtalerett

Sentrale lover:
- Christian 5.s Norske Lov av 1687
- Avtaleloven – lov av 31. mai 1918

De tre grunnprinsippene er:

Formfrihet:
Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. NL 5-1-1.

Avtalefrihet:
Alle avtaler er bindende, men en avtale kan brytes hvis det omhandler å gjennomføre ulovlige handlinger eller lignende. NL 5-1-2.

Avtaler skal holdes:
En avtale skal være gjeldende; hvis en ikke holder på en avtale kan myndighetene få vedkommende til å gjennomføre handlingen ved tvang.

Tilbud og aksept:
En part skal gi et tilbud og motparten skal gi en aksept før avtalene regnes som bindende(§ 7)... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære | Sentrale begreper og notater

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 05.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 • 11.04.2016
  vcxbcvbdfvcncvnfcnnbvnvbn
 • 30.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra oppsumert

Brukere som har lastet ned Rettslære | Sentrale begreper og notater, har også lastet ned