Rettslære: Prøve i arverett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • 6
 • 2
 • 860
 • PDF

Rettslære: Prøve i arverett

Besvarelse av prøve i arverett fra faget rettslære. Oppgaven gikk ut på å løse en konflikt mellom to parter.

Konflikt:
Per og Kari Hansen hadde vært gift i 20 år da Kari plutselig døde av hjerteinfarkt, ta stilling til rettspørsmålene som reises i oppgaven og fordel arven.

Partene i tvisten er arvingene etter Kari. Rettsspørsmålet går ut på hvordan arven etter Kari skal fordeles, om det foreligger et gyldig testament og om Per kan sitte i uskifte ovenfor arvingene.

Utdrag

Per påstår at testamentet som blir funnet etter Kari er gyldig, mens resten mener det motsatte. Videre hevder Per at han kan sitte i uskifte ovenfor Karis arvinger mens barna mener de har rett på morsarven umiddelbart.
Siden dette er et spørsmål om ektefellskap og arv kommer ekteskapsloven av 1991 og arveloven av 1972 til anvendelse.
For å kunne fordele arven etter Kari, og ta stilling til rettsspørsmålene denne fordelingen reiser må vi først finne fram til størrelsen på dødsboet som skal fordeles etter avdøde.
Når en ektefelle dør skal ektefellenes samlede formue deles mellom gjenlevende ektefelle og avdødes arvinger. I ekteskapsloven § 77 står det at reglene i ekteskapsloven kapittel 12, som omhandler fordeling av formue ved separasjon og skilsmisse også skal gjelde ved dødsfall. Ektefellenes felleseie skal derfor deles i henhold til ekteskapsloven § 58. Siden det ikke er hevet noen krav om skjevdeling legges likedelingsregelen til grunn for delingen og dødsboet etter Kari blir på 4 000 000 kr/2 = 2 000 000 kr. De andre 2 000 000 kronene går til ektefellen... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære: Prøve i arverett

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 04.06.2014
  God tekst, men du skulle hatt med hele oppgaven du fikk ..
 • 04.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Utrolig bra oppgave, skjønner hvordan denne fikk 6
 • 19.02.2016
  God forbredelse til prøvrn
 • 16.02.2014
  ikkje så verst !!!!!!!!!