Erstatningsrett Etter fall Utenfor Butikk - Rettslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 6
  • 4
  • 1380
  • PDF

Erstatningsrett Etter fall Utenfor Butikk - Rettslære

Besvarelse fra eksamen som privatist i Rettlære 2 - Oppgaven går på at vurdere en tvist i erstatningsrett. En butikkeier har latt være å strø på bakken utenfor butikken Storgata 12, og en gammel dame faller og får ødelagt eiendeler. Teksten vurderer om det er krav på erstatning.

Lærers kommentar

Innom alt relevant og viktig stoff. Relevant lovanvendelse, god drøfting. Fyldig og godt svar.

Innhold

Kjell Arnesen

Utdrag

"Oppgave 3:
Denne oppgaven gjelder om en butikkeier må betale erstatning for noe som blir ødelagt etter et fall, som forårsakes av glatt vei og at han ikke har strødd. Rettsområdet som anvendes er erstatningsrett, og regler som regulerer det aktuelle rettsspørsmålet finnes i skadeserstatningsloven (skl.) av 13. juni 1969 og politivedtekter for Storeby kommune.

Partene i denne oppgaven er Kjell Arnesen og Erna Fredriksen. Fredriksen mener at hun ikke hadde glidd på fortauet og fått ødelagt mobiltelefonen sin dersom Arnesen hadde strødd, og at han derfor må betale erstatning for mobiltelefonen. Arnesen mener at han ikke kan holdes ansvarlig..."... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsrett Etter fall Utenfor Butikk - Rettslære

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.