Rettslære eksamen | Forbrukerkjøpslov og avtalelov

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 7
  • 2478
  • PDF

Rettslære eksamen | Forbrukerkjøpslov og avtalelov

Dette er min eksamensbesvarelse på min rettslære 2 privatist eksamen. Den inneholder 4 oppgaver.
Oppgavene handler om saker som skal løses ut i fra forbrukerkjøpsloven og avtaleloven.

Utdrag

Oppgave 3
Denne rettslige tvisten er mellom Buksemakeren (Kåre Berg) og Klesdesign (Peder Gran). Kåre sendte et skriftlig tilbud til Peder den 4. februar som Peder leste 10.februar. Peder avviser tilbudet fordi han mente prisen var for lav. Han kommer med et forslag om 290kr per stykk, men Kåre avviser dette forslaget, og samtalen blir deretter avsluttet. Kåre får et tilbud av en annen kunde som han takker ja til, og to dager senere så ringer Peder og godtar det første tilbudet Kåre ga. Kåre sier at det er for seint fordi han allerede har solgt buksene. Mens Peder mener at siden han har akseptert tilbudet så er det blitt inngått en bindende avtale. Dette reiser følgende rettsspørsmål:
• Har buksemakeren og klesdesign inngått en bindende avtale?
I denne tvisten vil jeg anvende avtaleloven(avtl) av 31.mai Nr 4. 1918.
I det skriftlige tilbudet kåre sender til Peder er det ikke satt en svarfrist. Det eneste som kan nærme seg en svarfrist er at det står «Jeg håper på en snarlig og positiv tilbakemelding». Men dette er ingen konkret tidsfrist og kan derfor ikke brukes som argumentasjon. Avtl §3 sier at om det ikke er fastsatt en svarfrist så må den som mottar tilbudet svare innen rimelig tid. «Rimelig tid» defineres med at den som mottar tilbudet må få tid til å tenke på tilbudet,... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære eksamen | Forbrukerkjøpslov og avtalelov

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.