Rettslære 1 | Deling av formue etter skilsmisse | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 1
  • 6
  • 3
  • 867
  • PDF

Rettslære 1 | Deling av formue etter skilsmisse | Caserapport

Her finner du en caserapport som handler om deling av formue etter skilsmisse. I casen finner vi Karstein og Line som skal skilles. Karstein har vunnet en el-bil i lotteri og Line har arvet et landsted fra foreldrene. Det oppstår sterk uenighet om oppdeling av formuen, og oppgaven går ut på å sette opp et begrunnet forslag til deling av formuen.

I caserapporten finner du et skjema med inndeling av parets formue, sammen med argumentasjoner for inndelingen.

Lærers kommentar

Del 2: + Du trekker frem de viktigste punktene fra tabellen og diskuterer dette. + Du gjennomfører helt riktig deling. Tallene er riktige. + Du diskutere på en veldig presis måte. Du henviser til paragrafer og trekker ut det sentrale fra saken. + Du har et veldig presist og godt språk. + Du viser god forståelse. Veldig bra!

Utdrag

Delingen av partenes formue drøftes på grunnlag av ekteskapsloven.

Karstein vant en el-bil til verdi av 250 000 kr. Karstein og Line fikk seperasjonsbevilgning 1.februar 2016, men Karstein hadde allerede brutt samlivet ved å flytte ut til en egen hybel 1.august 2016. Karstein brøt samlivet før fylkesmannen begjærte om seperasjon. Det vil da si at formuen som skal deles er det hver ektefelle ervervet fra de inngikk ekteskapet til Karsten brøt samlivet 1. august 2016, jf. § 60. Siden trekningen av el-bilen var 1.november 2016, var dette noe han ervervet etter samlivsbruddet, og kan derfor holdes utenfor likedelingen.

Line fikk et Maleri som gave av Karstein. Maleriet var et portrett av Line. I følge § 59 (1) skal ikke gaver fra ektefellen gå som særeie. Dette tilfellet er annerledes, fordi det... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 1 | Deling av formue etter skilsmisse | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.