Rettslære 2 - Eksamen vår 2011

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 7
 • 2184
 • PDF

Rettslære 2 - Eksamen vår 2011

Tentamen i rettslære 2 som tar for seg Avtaleloven, Angrerettloven og Forbrukerkjøpsloven.

Tentamensoppgaven er en løsning av eksamensoppgaven i rettslære 2 fra 06.06.2011.

Eksamensoppgave Rettslære 2, Vår 2011.

Lærers kommentar

Du bruker juridisk terminologi i besvarelsen din, det er bra. (Høy måloppnåelse)

Når du behandler rettsspørsmål er det viktig at du bruker juridisk metode for å løse
spørsmålene. Ved hjelp av juridisk metode
får du struktur på det du skriver. Dette viser du at du behersker (Høy måloppnåelse)

Tolking av rettsreglene: Når du bruker rettsreglene er det også viktig å forklare
meningsinnholdet i regelen før du anvender den. Dette gjør du bra for Atl § 33. Du gjengir innholdet i § 31. Her
kan du prøve å forklare de sentrale begrepene du bruker i drøftelsene.Fint at du skiller mellom sterke/svake
ugydlighetsgrunner. Du kan også si noe om Tilblivelsesmangler/innholdsmangler (og mangler ved partene).

Reglene i avtaleloven er vanskelige å forstå og forklare. Du bør prøve å forklare sentrale begrep,
som du bruker i drøftelsen. I oppgave 3, §11: Les lovbestemmelsen nøye, fristen løper fra tidspunktet for mottatt vare. (Høy måloppnåelse).*

Når du drøfter skal du bruke opplysninger i faktum til å argumentere for og mot en løsning
Her kan du prøve å få så mye som mulig ut av opplysningene i oppgaveteksten. (Høy måloppnåelse)

Alt i alt: En grundig oppgave og bra strukturert oppgave med et høyt faglig innhold. Pass på at du får frem
korrekt innhold når du bruker jridisk teori i oppgavensmile

Elevens kommentar

Noen små mangler i oppgaven, se lærers kommentar. Ellers ganske komplett oppgave, synes selv dette var en sterk 5.

Utdrag

Den generelle bestemmelsen for inngåelse av avtaler kommer frem i avtl. § 1. Paragrafen sier at loven gjelder dersom det ikke fremkommer noe annet i avtalen. Det kommer ikke frem noe annet i avtalen enn et kjøpsforhold, derfor kommer denne loven til anvendelse. Det må videre tas hensyn til ugyldighetsgrunner ved avtalen ettersom Oliver påsto at han hadde blitt lurt. De generelle lovfestede ugyldighetsgrunnene fremkommer i henholdsvis §§ 31, 33 og 36 om utnytting, uredelighet og urimelighet... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 2 - Eksamen vår 2011

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2014
  greit skrevet, bra til øving under eksamen/tentamen
 • 12.04.2016
  Ryddig og oversiktlig med mye bra innhold!
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin til øving til eksamen
 • 08.05.2014
  grei og oversiktlig øvingsoppgave