Rettslære 2 | Vår 2017 | Eksamensbesvarelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 10
 • 3403
 • PDF

Rettslære 2 | Vår 2017 | Eksamensbesvarelse

Her finner du en eksamensbesvarelse av Rettslære 2 eksamen våren 2017. I denne besvarelsen kan du bl.a. lære mer om forbrukerkjøpsrett, erstatningsrett og avtaleloven.

Oppgave 1 handler om Arne Grav som kjøper en ATV av gårdbruker Gaute Skogen. Oppgaven er delt inn i to deler, hvor del A handler om forbrukerkjøpsrett, og del B handler om erstatningsrett.
Oppgave 2 handler om avtalerett, og tar for seg en rettstvist mellom Harald, som ønsker å kjøpe en snøfreser av Terje. Oppgaven drøfter om avtalen er bindende, og om den er ugyldig.

Innhold

Oppgave 1
- Del 1
- Del 2
Oppgave 2
Kilder

Utdrag

Oppgaven presiseres at Gaute er gårdbruker noe som kan skape tvil om det er et privatkjøp eller et forbrukerkjøp, men i og med at ATV-en selges på ww.finn.no, regner jeg med at det er et privatkjøp. §1 i forbrukerkjøpsloven sies det også ”Når selgeren opptrer i næringsvirksomhet”. Dette antyder at det ikke er nok at en selger driver en næringsvirksomhet, men at salget også må være knyttet til næringsvirksomheten. Slike forhold foreligger ikke i denne saken. Det kan også være tvil om Arne Grav som driver med elgjakt driver en profesjonell virksomhet, men jeg går videre med å anta at han driver med elgjakt som hobby og at han derfor går inn under betegnelsen forbruker. Rettsgrunnlaget blir derfor reglene i Kjøpsloven av 1988, kapittel 2 og 3, da kjøpet er mellom to forbrukere, se §1 i kjøpsloven.

Arne krever å få tilbakebetaling for ATV-en til en verdi av 28 000. Det tyder på at han ønsker å heve kjøpet. Før vi kan avklare en eventuell heving av kjøpet må vi avklare om det foreligger en forsinkelse som gir rett til å fremme krav. Ettersom avtalen mellom Arne og Gaute er at Arne skal hente firhjulingen hjemme hos Gaute, er dette et hentekjøp, jf.§6. I følge §6(2) er tingen levert når den har blitt overtatt av kjøperen. Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side kan han fremme krav, se §22. Firhjulingen har ikke blitt overtatt av kjøperen, og det foreligger derfor en uteblitt levering. Det er heller ikke forhold på kjøperens side som har skyld i forsinkelsen, da forsinkelsen skyldes at varen er ødelagt.

I følge §9(2) har selgeren rett til å velge tidspunktet for levering, dersom det avtalte tidsrommet ikke er mulig å overkomme for kjøperen. Det avtalte tidsrommet var klokken 12 dagen etter kjøpet ble avtalt. I og med at Arne ikke hadde mulighet til å holde avtalen om henting av ATV-en grunnet konas fødsel, avtaler Gaute et nytt hentetidspunkt. Avtalen blir at Arne skal kunne hente firhjulingen når han har mulighet, og begge parter er enig i denne avtalen. Gaute kommer med uttalelsen om at dersom Arne hadde hentet firhjulingen som avtalt ville ikke problemet oppstått, og mener derfor at Arne fortsatt må betale kjøpesummen. Denne påstanden er... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 2 | Vår 2017 | Eksamensbesvarelse

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 14.04.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  til lite hjelp, dårlig struktur