Rettslære 2 | Eksamen 2014 | Vår

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Rettslære 2
  • 5
  • 8
  • 3560
  • PDF

Rettslære 2 | Eksamen 2014 | Vår

Dette er en besvarelse av eksamen i Rettslære 2 fra våren 2014. Eksamensbesvarelsen inneholder svar på alle de tre deloppgavene i eksamenssettet fra våren 2014 i Rettslære 2.

Innhold

Oppgave 1: Drøft om salget av traktoren er bindene for Tom (Ole selger traktoren for under 12.000).
Oppgave 2: Drøft om salget av motorsykkelen er ugyldig (Ole sier opp og vil ha sykkelen tilbake).
Oppgave 3: Drøft om noen er erstatningsansvarlige (Astrid krasjer sykkelen i Mette).

Utdrag

Oppgave 1
I denne oppgaven reiser det seg en juridisk tvist mellom partene Tom Lund og Karin Larsen. Tom Lund mener at han ikke er bundet av salget av en traktor som hans arbeidstaker, Ole Mo, har utført. Karin Larsen på sin side avviser dette. Oppgaven reiser dermed følgende rettsspørsmål:
• Er salget av traktoren bindende?
I denne tvisten foreligger det et fullmaktsforhold mellom partene. Tom Lund er fullmaktsgiver, Ole Mo er fullmektig og Karin Larsen er medkontrahent. Fordi det foreligger et fullmaktsforhold skal tvisten løses på det rettslige grunnlaget av avtaleloven (heretter: avtl.) av 31.mai 1918 nr. 4 andre kapitel om fullmakt...

Oppgave 2
I denne juridiske tvisten møter en partene Ole Mo og Tom Lund. Ole Mo Krever motorsykkelen sin tilbake grunnet måten Tom Lund gikk fram på da han kjøpte sykkelen. Tom Lund på sin side avviser dette og mener at avtalen er gyldig. Oppgaven reiser dermed følgende rettsspørsmål:
• Er avtalen om kjøpet av motorsykkelen ugyldig?
Det fremgår dermed i faktum at det kan foreligge forhold som gjør avtalen ugyldig. Det faller derfor naturlig å løse oppgaven på det juridiske grunnlaget av avtaleloven (heretter: avtl.) av 31.mai 1918 nr .4 tredje kapitel om ugyldige viljeserklæringer.

Oppgave 3
Denne oppgaven reiser en rettslig tvist mellom partene Astrid Nilsen og Mette Pedersen. Mette Pedersen krever at Astrid Nilsen må erstatte tapene hun har påført på barnevogna og designervesken. Astrid på sin side avviser kravene til Mette Pedersen og mener at Mette Pedersen skal erstatte det ødelagte sykkelhjulet hennes. Oppgaven reiser dermed følgende rettsspørsmål:
• Er Astrid Nilsen erstatningsansvarlig for skadene på barnevogna og designervesken til Mette Pedersen?
• Er Mette Pedersen erstatningsansvarlig for skadene på sykkelhjulet til Astrid Nilsen?
Oppgaven reiser spørsmål om erstatningsansvar. Tvisten skal dermed løses på grunnlag av skadeerstatningsloven (heretter: skl.) av 13.juni 1969 nr. 26 og de fire ulovfestede vilkårene for erstatning. De fire kumulative vilkårene er årsakssammenheng, påregnelighet, økonomisk tap og ansvarsgrunnlag... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 2 | Eksamen 2014 | Vår

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 25.05.2016
    Denne var veldig bra og hjap en god del.