Rett i kassen | Ekspansjonsmatrise, konkurransemidler og personalet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 12
  • 3458
  • PDF

Rett i kassen | Ekspansjonsmatrise, konkurransemidler og personalet

Her har du en besvarelse på en heldagsprøve i Markedsføring og ledelse 2. Besvarelsen dreier seg om bedriften "Rett i kassen". Oppgaven inneholder en ekspansjonsmatrise og en vurdering av hvordan merkevare-, pris-, distribusjon- og markedskommunikasjonsstrategi kan brukes som konkurransemidler. I tillegg ses det på hvordan man kan motivere og utvikle personalet.

Innhold

1. Bruk ekspansjonsmatrisen for å utforme Rett i kassens vekststrategier.
2. Vurder hvordan merkevare-, pris-, distribusjon- og markedskommunikasjonsstrategi kan brukes som konkurransemidler for Rett i kassen.
3. Rett i kassen har 25 ansatte. De ønsker forslag til tiltak for å utvikle og motivere personalet som et ledd i bedriftens internmarkedsføring.

Utdrag

Rett i kassen

1. Bruk ekspansjonsmatrisen for å utforme Rett i kassens vekststrategier.
Rett i kassen skal nå lanseres i Bergen, her vil de møte større konkurranse fra andre tilbydere, de må derfor vurdere ulike vekststrategier for å kunne sikre seg god vekst og utvikling. Det blir derfor tatt utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen som er utviklet av amerikaneren Igor Ansoff. Ut i fra denne matrisen kan bedriften velge fire ulike strategier som vil styre deres posisjon i markedet. Strategiene er:

• Markedsinntrenging (samme produkt på samme marked)
• Markedsutvikling (Samme produkt på nytt marked)

...

2. Vurder hvordan merkevare-, pris-, distribusjon- og markedskommunikasjonsstrategi kan brukes som konkurransemidler for Rett i kassen.
Merkevare som konkurransemiddel
Det står fint beskrevet i Visjon 2 hva en merkevare er ”En merkevare er et standardisert produkt med et merke som skal skape gjenkjenning, og som oppnår visse tilleggsfordeler hos kjøperne på grunn av merket.”(1)

...

3. Rett i kassen har 25 ansatte. De ønsker forslag til tiltak for å utvikle og motivere personalet som et ledd i bedriftens internmarkedsføring.
Når det er snakk om bedriftens interne markedsføring, er det snakk om hvordan personalet snakker om bedriften sin, hvilken kompetanse de har når de eventuelt snakker med kunder osv. Derfor er det viktig at de ansatte kan utvikle seg, og bli motivert... Kjøp tilgang for å lese mer

Rett i kassen | Ekspansjonsmatrise, konkurransemidler og personalet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.