Resultatbudsjett og produktkalkyle | Prøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 6
  • 3
  • 243
  • PDF

Resultatbudsjett og produktkalkyle | Prøve

Besvarelse av prøve i økonomistyring. Oppgavene viser eksempler på hvordan du kan bruke og gjennomføre et resultatbudsjett og en produktkalkyle.

Utdrag

Oppgave 1)
a) Hensikten med produktkalkyler er å finne den beste salgsprisen til et produkt.
b) Må ta hensyn til kostnader, markedet (hva kunder er villige til å betale) og fortjeneste.
c) Påslagsmetoden og selvkostmetoden.
Påslagsmetoden går ut på å * innkjøpsprisen med et påslag, hvis innkjøpsprisen på et produkt f. eks. er 250 og påslaget er på 2 vil salgsprisen bli satt på 500 kr. ...

---

d) En burde velge kalkulasjonsmetode ut i fra hva en selger. Hvilke kostnader produktet har og ut ifra om en har beregnet det før.
e) Et resultatbudsjett viser det forventede utfallet i en periode, altså hvor stort overskudd/underskudd en bedrift vil sitte igjen med etter eventuelle endringer fra året før i
...

---

Bruttofortjenesten kan synke til 3 670 590 kr for at driftsresultatet blir 0, salgsinntekten er da ... Kjøp tilgang for å lese mer

Resultatbudsjett og produktkalkyle | Prøve

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.