Restitusjon og belastning | Treningslære 1 | Høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Treningslære 1
  • 4
  • 8
  • 110
  • PDF

Restitusjon og belastning | Treningslære 1 | Høst 2015

Her har du en oppgave som besvarer eksamen i Treningslære 1 høsten 2015. Oppgaven besvarer 3 spørsmål. I den første oppgaven forklares betydningen oppvarming har i forbindelse med trening og konkurranse. I oppgave 2 gjøres det rede for to sentrale fysiske egenskaper og to sentrale koordinative egenskaper som er vikte i fotball. Den tredje oppgaven dreier seg om restitusjon i forhold til egen helse og prestasjon.

Elevens kommentar

Jobbe med den akademiske skrivingen og noen små detaljer-

Studienetts kommentar

Oppgave 1 - betydningen oppvarming har i forbindelse med trening og konkurranse
Oppgave 2 - fysiske og korrdinative egenskaper i fotball
Oppgave 3 - restitusjon og belastning

Utdrag

I oppgave en skal jeg forklare betydningen oppvarming har i forbindelse med trening og konkurranse. Jeg skal også lage en økt plan på 20-30 min som viser hvordan jeg vil gjennomføre en oppvaring før en konkurranse i en valgt idrett. Den idretten jeg har valgt er fotball. Jeg kommer til å spisse meg inn mot keeperen som da er min posisjon på banen. Definisjonen på oppvarming i følge treningslære boks av Asbjørn Gjerset med flere ”Med oppvarming mener vi aktiviteter som går forut trening eller konkurranse for å øke prestasjonen og forebygge skader”

---

I oppgave 2 skal jeg gjør rede for to sentrale fysiske egenskaper og to sentrale Koordinative egenskaper som jeg mener er viktige for prestasjonsevnen i min idrett. Jeg velger også i denne oppgaven å ta utgangspunkt i min idrett som er fotball, og spesialisere meg inn mot keeperen og 2.divisjon. senior. Før jeg starter å evaluerer meg selv så er det de lurt å ha noen å måle seg mot. Så derfor er det viktig med en arbeidskravanalyse som gir meg en pekepinn på hvor jeg ligger og hva jeg må gjøre for å bli bedre.

---

I oppgave tre skal jeg si hva som menes med god restitusjon i forhold til egen helse og prestasjon. Definisjonen av restitusjon er ”et begrep vi bruker om at summen av all trening skal gi positive påvirkninger på muskelfunksjonene våre” Med restitusjon så mener vi det å gjenvinne eller normalisere muskelfunksjonen etter hver økt og fordrede seg på ulike ferdigheter. Den prosessen som det tar for at muskler og bindevev repareres etter treningen kaller vi restitusjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Restitusjon og belastning | Treningslære 1 | Høst 2015

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.