Ressurser og økonomisk utvikling | Norge og Nigeria

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 3
  • 865
  • PDF

Ressurser og økonomisk utvikling | Norge og Nigeria

Denne oppgaven tar for seg sammenhengen mellom et lands naturressurser og økonomiske utvikling. Her sammenlignes to land som er rike på naturressurser, nemlig Nigeria og Norge. I oppgaven legges det vekt på en ressurs de to landene har til felles, olje. Hvordan har det seg at to land med samme ressurs har ulik økonomisk utvikling?

Oppgaven:
Hvilke sammenheng er det mellom et lands naturressurser og landets økonomiske utvikling?

Lærers kommentar

Generelt en meget god besvarelse. Du skriver godt. Du har en god struktur i oppgaven og bygger opp avsnittene på en god måte. Kildene du bruker er gode og relevante.
Du klarer både å redegjøre for de to landene og å peker på viktige årsakssammenhenger.

Vekstpunkt:
Kan jobbe med å være mer drøftende.
Kan bruke flere kilder
Litt mer konkret fakta på det økonomiske om landene hadde vært et enda bedre utgangspunkt for en god drøfting.

Utdrag

Ressurser og økonomisk utvikling

I denne oppgave skal jeg skrive om sammenhengen mellom et lands naturressurser og økonomiske utvikling. Dette skal jeg gjøre ved å sammenligne to land som er rike på naturresurser, Nigeria og Norge. Jeg har valgt å legg vekt på olje, som er en felles ressurs. Derfor vil jeg fokuser på hvordan to land med den samme ressursen, kan ha helt forskjellige økonomiske utviklinger. Jeg kommer også til å skrive om menneskelige ressurser som er viktig når det kommer til å drive oljevirksomheten.

Norge hadde vært et selvstendig land i en god stund før det store oljefunnet og hadde derfor ett bedre utgangspunkt enn Nigeria. Norge hadde mange år til å utvikle og forbedre de menneskelige ressursene som var nødvendige for å bli et velfungerende land etter norsk selvstendighet i 1905. I etterkrigstiden hadde Norge også blitt opptatt av å få en bedre velferdsstat. En god velferdsstat, betyr betydelig bedre helsevern, skoler, universitet og andre viktige institusjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Ressurser og økonomisk utvikling | Norge og Nigeria

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.