Repetisjonsspørsmål om middelalderen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 7
 • 2645
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsspørsmål om middelalderen

Oppgaver om middelalderen som tar for seg middelalderen i Norge, Europa og på verdensplan. Oppgavene er velbesvart og gir god forståelse for hva som foregikk i årene fra 1000 til 1500.

Oppgavene er fra læreboken til Cappelen Damm: Historie Vg2.

Innhold

- Hva betyr begrepet middelalder, og hvilke faser kan perioden deles inn i?
- Hvordan bygde den katolske kirken ut makten sin i tidlig middelalder?
- På hvilke måter satte kristendommen sitt preg på middelaldermenneskenes liv?
- Hvorfor klarte araberne å erobre et stort rike?
- Hvorfor ble muslimene splittet i sjiaer og sunnier?
- Hva kjennetegnet islamsk kulturblomstring fram til ca. 1100?
- Hva kjennetegner kvinnenes kår i det muslimske samfunnet i middelalderen?
- Hvordan samarbeidet de frankiske kongene med pavekirken?
- Hva førte fram til bruddet mellom den romersk-katolske kriken og den gresk-ortodokse kirken i 1054?
- Hva legger vi begrepet serf, vasall, len og føydalsamfunn?
- Hvordan var adelskvinnenes situasjon i føydalsamfunn?
- Hva gikk investiturstriden ut på, og hvordan ble den avsluttet?
- Hvordan skapte situasjonen i Midtøsten på slutten av 1000-tallet et grunnlag for korstogene, og hva utløste dem?
- Hva var inkvisisjonen?
- Hva var hovedårsakene til folkeøkningen og framgangen i landbruket i middelalderen?
- Hvorfor ble det grunnlagt tusenvis av nye byer i høymiddelalderen, og hvordan ble byene styrt?
- Hvordan ble kongemakten styrket i høymiddelalderen?
- Hvilke økonomiske og sosiale virkninger hadde svartedauden?
- Hva var en stenderforsamling?
- Hvilken innflytelse fikk det engelske parlamentet i middelalderen?
- Hvordan styrket ny krigsteknikk kongemakten på adelenes bekostning i seinmiddelalderen?
- Hvorfor ble keisermakten svekket i Det tyskromerske riket fra slutten av 1200-tallet?
- Hvorfor ble bøndene i Øst-Europa mer ufrie enn bøndene i Vest-Europa?

Utdrag

1. Hva betyr begrepet middelalder, og hvilke faser kan perioden deles inn i?
Begrepet middelalder betyr tiden mellom antikken og nyere tid. Denne perioden omfattes fra omkring 500 e.Kr. til ca. 1500. Dette begrepet ble først tatt i bruk av norditalienerne på slutten av 1400-tallet. De mente at tiden etter dem var preget av forfall og tilbakegang, altså helt motsatt av det de opplevde. Middelalderen kan deles inn i tre faser. Fasene er tidlig middelalder (500-1000), høymiddelalderen (1000-1300) og seinmiddelalderen (1300-1500)... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsspørsmål om middelalderen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 18.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
 • 13.01.2015
  veldig bra utførtasdfa