Repetisjonsspørsmål | Kapittel 2 | Industrisamfunnet blir til

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 801
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsspørsmål | Kapittel 2 | Industrisamfunnet blir til

Her finner du svar på repetisjonsspørsmål fra boken "Historie Vg3. Fra 1700-tallet til i dag" utgitt av Cappelen og skrevet av Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen og Svein A. Aastad.

Spørsmålene er hentet fra kapittel 2: Industrisamfunnet blir til.

Lærers kommentar

Ingen kommentar

Innhold

Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet?
Hva gikk innhegningslovene (enclosure acts) i England ut på?
Hva legger vi i uttrykket hjemmeindustri?
Hva er Thomas Newcomen og James Watt kjent for?
Hvorfor var det en fordel å bruke steinkull i stedet for trekull når man skulle smelte malm?
Hva var puddlingprosessen?
Hvilke forutsetninger hadde Storbritannia for å utvikle industri?
Hva er Adam Smith kjent for?
Hva var en maskinstormer?
Hva var New Poor Law?
Hvorfor hadde industrien i Tyskland så stor framgang i andre halvdel av 1800-tallet?
Hvorfor ble USA verdens førende industristat før første verdenskrig brøt ut i 1914?
Hvorfor økte verdens miljøproblemer etter midten av 1700-tallet?
Hva var The Alcali Act?
Hva var folketallet i Norge i år 1800?
Hva var folketallet i Norge i år 1900?
Hvem var kvenene?
Hva gikk Homestead Act ut på?
Hva betydde det for Norge at navigasjonsakten ble opphevet i 1849?
Hvor bygde gründerne de første tekstilfabrikkene i Norge?
Hvor mange yrkesaktive arbeidet i industrien ca. 1900?
Hva var konsesjonslovene?
Hva betyr uttrykket det store hamskiftet?
Hva betydde jordskiftelovene for bøndene i Norge?
Hvorfor var slåmaskinen selve symbolet på det store hamskiftet?
Hva var en husmann?
Hva var årsakene til at fiskeriene i Norge hadde framgang på 1800-tallet?

Utdrag

1. Folketallet steg sterkere i Europa enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet pga. dødeligheten gikk ned (spesielt spedbarnsdødeligheten), pest og epidemier avtok og folk fikk bedre hygiene og et sunnere og mer næringsrikt kosthold.
2. Innhengningslovene (enclosure acts) i England gikk ut på at eierne av jorda hadde rett til å sette opp steingjerder, jordvoller og hekker i allmenningene. Det var landeieradelen som vedtok disse lovene, ettersom de hadde flertall i det britiske Parlamentet.
3. I uttrykket hjemmeindustri legger vi det at foreldre og barn samarbeidet om å vaske ull, spinne garn og farge det, veve tøy og sy klær. Kjøpmenn i byene sørget for at bondefamiliene fikk råvarer og betalte for arbeidet.
4. Thomas Newcomen konstruerte den første dampmaskinen i 1712, som kunne pumpe yt vann i kullgruvene. James Watt er kjent for ”det store gjennombruddet” med sin utgave av dampmaskinen i en kullgruve. Den var lett og trengte lite kull.
5. Det var en fordel å bruke steinkull i stedet for trekull når man skulle smelte malm pga. trekull likner på det moderne grillkullet vi har. Jernindustrien trengte så mye kull at skogene i Storbritannia ble hogd ned og det var kostbart og arbeidskrevende å framstille trekull. På begynnelsen ble kvaliteten dårligere på jernmalmen pga. produksjon med steinkull med mye .... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsspørsmål | Kapittel 2 | Industrisamfunnet blir til

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.