Den første Industrielle revolusjon - oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 934
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Den første Industrielle revolusjon - oppgaver

Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål (1-10) og arbeidsoppgave 2, til kapittel 1 "Den industrielle revolusjonen".

Oppgavene hører til boken Tidslinjer 2, VG3

Innhold

1. Hva innebærer begrepet industriell revolusjon?
2. Hva gikk forlagssystemet ut på?
3. Hvilken betydning fikk dampmaskinen for den britiske industrialiseringen?
4. Forklar kort sammenhengen mellom befolkningsvekst, endringer i jordbruket og industrialiseringen?
5. Hvilke konsekvenser fikk industrialiseringen i Storbritannia for tekstilproduksjonen i India?
6. Hva innebærer det at britene gikk over fra en merkantilistisk handelspolitikk til å satse på frihandel?
7. På hvilken måte var den britiske industrialiseringen knyttet til slaveriet i andre deler av verden?
8. Hvordan forholdt britiske myndigheter seg til de økende fattigdomsproblemene?
9. Forklar begrepene proletariat, produksjonsmidler og kapitalist?
10. Hva er hovedforskjellene på et samfunn preget av paternalisme og et klassesamfunn?

Arbeidsoppgaver:

Utdrag

Kap. 1 Den første industrielle revolusjonen
Oppgaver til Kap. 1 side 27

Test deg selv:

1. Hva innebærer begrepet industriell revolusjon?
Det begrepet den «Industrielle revolusjonen» innebærer er at menneskene tok i bruk ny teknologi. Industrialiseringen førte til en rask vekst i vareproduksjon, handel, jordbruk og tjenestenæringen.

2. Hva gikk forlagssystemet ut på?
Forlagssystemet gikk ut på at produksjonen fungerte ved at kjøpmenn forskyndte spinnere og vever med ull, og etter hvert også bomull, og organiserte produksjon og salg... Kjøp tilgang for å lese mer

Den første Industrielle revolusjon - oppgaver

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 18.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet oppgave, hjalp meg mye til forberedelsene mine opp mot en prøve om den industrielle revolusjonen!
 • 19.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  likte alt med denne , veldig bra :)))))
 • 04.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra jobba, bra gjort