Rensing av drikkevann - Kapittel 10

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 749
  • Word2007

Sammendrag: Rensing av drikkevann - Kapittel 10

Sammendrag av kapittel 10 - rensing av drikkevann fra boken Kjemien Stemmer.
Inneholder blant annet fakta om rensing av overflatevann og grunnvann.

Utdrag

Vann som ledes til vannverket for behandling kalles råvann.
Det aller meste av råvannet i Norge er overflatevann, grunnvann blir brukt som ressurs i spredte bebyggelser der det ikke finnes noen brukbare overflatevannskilder.
Drikkevannets pH justeres til ca 8 for å hindre at vannet tærer på ledningsnettet.

Rensing av overflatevann
Den viktigste formen for rensing av overflatevann er desinfisering for å uskadeliggjøre mikroorganismer som Giardia, Campylobacter og Salmonella.

Vannverkene desinfiserer drikkevannet ved klorering, ozonering eller UV-bestråling. Slik vannbehandling fører til at mikroorganismene dør eller ikke blir i stand til å formere seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Rensing av drikkevann - Kapittel 10

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 16.05.2014
    veldig gpdt jobbet! hjalp mye