Rema 1000 på Evenskjer | Bedriftsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 3
  • 1299
  • PDF

SWOT-analyse: Rema 1000 på Evenskjer | Bedriftsanalyse

Her har du en oppgave som legger frem en bedriftsanalyse av Rema 1000 på Evenskjer. Oppgaven tar for seg interne arbeidsbetingelser som økonomi, personal og ledelse, og konkurransemidler. Den ser også på eksterne arbeidsbetingelser som kunder og markedet, konkurrenter, samfunnet og offentligheten. Til sist legges det frem en SWOT-analyse som presenterer styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Lærers kommentar

Bra utført, du ser tydelige sammenhenger og trekker gode konklusjoner.

Elevens kommentar

Prøve å gå i dybden litt mer.

Innhold

Interne arbeidsbetingelser
Eksterne arbeidsbetingelser
SWOT-analyse

Utdrag

Rema 1000, Evenskjer

Interne arbeidsbetingelser

Økonomi: Rema 1000 har en relativt sterk inntekt på Evenskjer. De har en solid driftsinntekt på 75 118 MNOK (i 2014) og har steget betydelig siden fjoråret, med en driftsinntekt på 62 980 MNOK (i 2013). Den har økt betydelig med ca 12 000 MNOK, som har gjort at dem går i overskudd med drøye 1 MNOK før skatt mot 445 NOK året før.

De ligger på likvidtetsgrad 1,05, hvor de har en tilfredsstillende betalingsevne og klarer å betale ned den leverandørgjelden selskapet har opparbeidet seg siden starten og overtakelsen av REMA, på Seljestad.
Ut i fra Regnskapet 2014 kontra har lønnsomheten økt det siste året. I 2013 var det 6,2% i mens i 2014 økte den litt mer til 8%. Hvis bedriften hadde vært i et mye uforutsigbart marked, som petroleum eller shipping, ville bedriften vært mye mer utsatt for svingninger i markedet og pressende banker og aksjonærer. Men bransjen på denne bedriften er butikkhandel, og man vet at alle at mat må befolkningen ha, så troverdigheten til butikken og kjøpmannen er alfa og omega. I et hardt presset dagligvaremarkedet er en lønnsomhet på 8% (2014) og 6,2%(2013), et resultat daglig leder skal være fornøyd med.

Soliditeten er tilfredsstilt den også, den viser hvor mye egenkapital som har blitt investert i denne bedriften og om de tåler tap av penger... Kjøp tilgang for å lese mer

Rema 1000 på Evenskjer | Bedriftsanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.