Religionsfriheten blir krenket i dagens verden | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 3
  • 868
  • PDF

Religionsfriheten blir krenket i dagens verden | Temaoppgave

Denne temaoppgaven beskriver hva religionsfrihet handler om, og forklarer utdypende om hvordan forskjellige kulturer rundt i verden undertrykker forskjellige trosretninger.

Oppgaven bruker forskjellige eksempler som er hentet fra ulike kilder, og baserer også argumentasjonen på forskjellige utdrag av menneskerettighetsloven.

I oppgaven blir det også diskutert fordeler og ulemper med religionsfrihet, med en samlet konklusjon i slutten av teksten.

Oppgaveformulering
Gi eksempler på at religionsfriheten blir krenket i dagens verden, og vurder om det bør legges noen begrensninger på religionsfriheten.

Utdrag

I Menneskerettsloven (EMK) artikkel 9 blir det nevnt at enhver har rett til ”enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse''. Altså religionsfrihet går ut på at man har friheten til å ha en religion eller tro, retten til å endre din religion eller tro, og frihet til å utøve sin religion eller tro alene eller i fellesskap med andre. Religionsfrihet betyr også at du kan velge å ikke ha noen religion eller tro i det hele tatt. Religionsfrihet er ikke en rettighet man kun har i forhold til den norske stat, men også i forhold til dine foreldre eller verge.

Krenkelse av religionsfriheten er når man blir fratatt den rettigheten til å være religiøs eller til å tro på det man ønsker, også til å ikke tro på noe. Det kan også være at noen føler at noen trår på ens egen ære, eller undertrykker en fordi de selv holder til noe de syns er viktig og det ikke blir respektert.

I dag er 70 % av verdens befolkning begrenset og krenket for deres religiøse tro og utøvelse. Det utgjør 4,8 milliarder mennesker med begrenset religionsfrihet i dagens samfunn... Kjøp tilgang for å lese mer

Religionsfriheten blir krenket i dagens verden | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.