Religion og etikk: Hva er et godt samfunn?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • Godkjent
  • 7
  • 2640
  • PDF

Rapport: Religion og etikk: Hva er et godt samfunn?

Oppgave i Religion og Etikk som sammenligner tre filosofers mening om hva som er et godt samfunn.

Innenfor dette tema gjøres det rede for tankene og ideene til Aristoteles, John Locke og Karl Marx. De er alle kjente filosofer og hadde sterke meninger om hvordan samfunnet burde være, her sammenlignes de tre filosofers tanker og ideer.

Innhold

Hva er et godt samfunn?
Aristoteles
John Locke
Karl Marx
Sammenligning
Kilder

Utdrag

Hva er et godt samfunn?

Hva er et godt samfunn? Det er et komplekst og utfordrende spørsmål som omfatter mange problemstillinger. Siden filosofiens fødsel, har dette vært et sentralt tema og vi har gjennom flere århundrer hatt innflytelsesrike personer som har påvirket samfunnet i retning mot deres idealsamfunn.

Det vi vet sikkert er at vi alle søker etter å leve i et godt samfunn. I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for og sammenligne tre forskjellige filosofers syn på hva som kjennetenger et godt samfunn. Aristoteles, John Locke og Karl Marx er alle kjente filosofer... Kjøp tilgang for å lese mer

Religion og etikk: Hva er et godt samfunn?

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 16.06.2014
    Ser veldig bra ut! Gleder meg til å lese, og håper jeg kan få bruk for dokumentet :)