Reiser til en annen kultur | Kommunikasjon og kultur 2 | Eksamen vår 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 2
  • 6
  • 5
  • 2186
  • PDF

Eksamensoppgave: Reiser til en annen kultur | Kommunikasjon og kultur 2 | Eksamen vår 2015

Dette er Studienetts besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 2 våren 2015. Bruk denne som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer. Her finner du:

- En analyse og sammenligning av de to tekstene “Med turistvisum i Afghanistan” og “Hva hadde du tenkt hvis hjemmet ditt ble en turistattraksjon?”. I analysen tar vi utgangspunkt i kulturfiltermodellen og teorier om situasjonskontekst og kulturkontekst.

- En analyse av teksten «Ounce», der vi redegjør for virkemidlene og budskapet i annonsen, samt målgruppen.

Innhold

Oppgave 1: Tekstene fra forberedelsesdelen handler alle om reiser til andre kulturer, men har ulik funksjon og utforming. Velg egnede analysemetoder fra ulike tekstteorier, og bruk disse til å analysere to av tekstene. Kommenter forholdet mellom tekst og kultur.

Oppgave 2: Analyser teksten «Ounce». Bruk relevant teori.

Utdrag

I denne oppgaven har jeg valgt å analysere de to tekstene “Med turistvisum i Afghanistan” og “Hva hadde du tenkt hvis hjemmet ditt ble en turistattraksjon?”. Begge tekstene omhandler reiser til land i andre deler av verden og møtet med nye kulturer på reisen. En annen fellesnevner er at de er skrevet ut ifra en norsk synsvinkel og publisert for norske lesere. I oppgaven vil jeg se på hvilken kontekst disse tekstene er skrevet i, og på den måten kommentere forholdet mellom tekst og kultur. For å analysere tekstene ønsker jeg å ta utgangspunkt i kulturfiltermodellen og teorier om situasjonskontekst og kulturkontekst. Til sist i oppgaven vil jeg sammenligne tekstene og deres forhold til kultur.

“Med turistvisum til Afghanistan” er en artikkel som ble publisert i det norske reisemagasinet Vagabond i januar 2015. Artikkelen er skrevet av Rose Korol, som selv har reist til Afghanistan og forteller om sitt eget møte med kulturen i landet. Ut ifra Vagabonds hjemmesider kan man lese at Rose Korol er forfatter og fotograf. I teksten får vi vite at hun ikke har vært i Afghanistan tidligere, og vi kan ta utgangspunkt i at hun har en norsk bakgrunn ettersom hun skriver for et norsk reisemagasin. Teksten er altså skrevet for norske lesere, av en norsk skribent. Da Afghanistan er et land med få norske turister, kan skribenten i artikkelen gå...
---
Teksten “Ounce” er en sammensatt tekst med tegning og tekst. Den fungerer som en annonse for flyselskapet SAS, med fokus på reklame for daglige avganger til London. I denne analysen ønsker jeg å se på hvordan SAS som avsender kommuniserer med leseren. Dette vil jeg gjøre ved å se på hvilke grep som brukes for å fange oppmerksomheten til målgruppen, hva budskapet i annonsen er og deretter hvem som er målgruppen.

Annonsen er i lavformat og er sammensatt av flere håndtegninger i bruntoner. Tegningene forestiller ulike representasjoner av britisk kultur, som Big Ben, Steak and Kidney Pie, det britiske flagget og en soldat iført britisk tropehjelm. I forbindelse med hver av tegningene er det et lite tekstutdrag med faktaopplysninger knyttet til objektene. Overskriften “Ounce”, med en større annonsetekst, er plassert sentralt til venstre i annonsen. Nederst i høyre hjørne er logoen til SAS plassert sammen med en tekst, som opplyser om SAS sine tidsbesparende tjenester og daglige avganger til London.

Avsenderen av annonsen er flyselskapet SAS, og mottakeren vil... Kjøp tilgang for å lese mer

Reiser til en annen kultur | Kommunikasjon og kultur 2 | Eksamen vår 2015

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.